Vitoflex 300-FSB – plnoautomatický kotol na drevo


Profitujte aj Vy z týchto výhod

  • Kotol na biomasu pre suché až mokré drevené palivá
  • Vysoká účinnosť až 92 percent
  • Minimálne tepelné straty vďaka kompletnej izolácii
  • Záruka na výkon až do obsahu vody 45 percent
  • Automatické odstraňovanie popola


Spaľuje rôzne druhy drevených palív

Vitoflex 300-FSB je vhodný na spaľovanie vlhkej smrekovej štiepky, peletov alebo zvyškov z lesa či píly.

Cez plniacu závitovku alebo hydraulický prísun s vodou chladeným vsuvným hrdlom je posuvný plochý rošt zásobovaný palivom. Na konci roštu dopravuje závitovka popol do uzavretej popolnice.


Technológia Low-NOx znižuje emisie oxidov dusíka

Spaľovacia komora Vitoflex je na primárnej strane vybavená vrstvením vzduchu na zníženie emisií NOx.

Tento účinok ešte zosilňuje recirkulácia spalín (voliteľná výbava). Pri modulujúcej prevádzke dosahuje toto zariadenie účinnosť až 92 %.

Rez produktu

Prehľad

Výkon
180 až 1.700 kW
Ročný prevádzkový čas
do 3 000 hodín
Palivo
icon-biomasse.png
Piliny, drevotrieskové dosky, pelety, zvyšky z lesa či píly, kôra, drevotriesková doska, zvyšky z drevospracujúceho priemyslu, zvyškové drevo z presvetľovania lesa
Obsah vody v palive
10 - 50%
Obsah popola
do 4%
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Siete diaľkového ústredného vykurovania, záhradnícke prevádzky, komunálni a súkromní investori, recyklačný priemysel
Ďalšie vlastnosti
Spaľovacia komora Low Nox, plnoautomatické odstraňovanie popola, plynulá regulácia zaťaženia od 25% do 100%, prísun paliva cez závitovky alebo cez vodou chladený hydraulický vsuv.
Pyroflex-FSB-Schnitt.png