Drevospaľujúce systémy icon-biomasse.png

Výroba vysokotlakovej/nízkotlakovej horúcej vody a pary resp. procesového tepla. Pri zohľadnení celkovej investície predstavuje pri dnešných cenách energií kotol pevné palivo a hospodárnu  alternatívu, lebo tieto dosahujú vysokú účinnosť pri nízkej spotrebe.