Mikro-KWK-Stirlingmotor.png

Tiché a výkonné: Stirlingov motor

Stirlingov motor našich mikro-kogeneračných jednotiek je hermeticky uzavretý a mimoriadne tichý. Jeho montáž je možná aj v blízkosti obytných priestorov. V Stirlingovom motore pracujú dva piesty, ktorých pohyb sa mení na prúd. Pri tomto procese vznikajúce odpadové teplo sa využíva na vykurovanie. So svojou celkovou účinnosťou 96 percent (Hs) je energetický zisk Stirlingovho motora mimoriadne vysoký.

Mikro-kogeneračné jednotky na báze Stirlingovho motora

Staňte sa trochu nezávislejšími na externých dodávateľoch a stúpajúcich cenách elektriny s inovatívnym spôsobom jeho výroby. Vykurovacím systémom, ktorý vyrába súčasne teplo aj elektrinu – kogeneračnou jednotkou.