Eisspeicher-ab-21kw.jpg
Ľadový zásobníkový systém firmy Viessmann predstavuje atraktívny zdroj tepla pre tepelné čerpadlá typu soľanka/voda: zemný akumulátor a solárny absorbér vzduchu sa tu využívajú ako menej nákladné alternatívy k zemnej sonde alebo kolektoru.