Vitocal 350-A – ideálne pre modernizáciu


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Vysoké teploty na prívode ho robia ideálnym pre modernizáciu
  • Je vhodné pre vnútornú a vonkajšiu inštaláciu
  • V nočnej prevádzke je čerpadlo vďaka zníženým otáčkam ventilátora mimoriadne tiché
  • Vysoký komfort pitnej vody s teplotami do 55 °C
  • Možnosť zapojenia až piatich tepelných čerpadiel do kaskády
  • Energetická trieda A++ *
*Energetická trieda vykurovanie podľa Vyhlášky EÚ č. 811/2013, priemerné klimatické pomery - nízkoteplotné použitie (W35)
 


Ladí so staršími vykurovacími systémami

Tepelné čerpadllo typu vzduch/voda Vitocal 350-A využíva bezplatné teplo okolitého vzduchu. Vďaka inovatívnej elektronike je tepelné čerpadlo veľmi účinné a dodáva aj pri púhych 2 °C vonkajšej teploty pitnú vodu o teplote 35 °C.

S tým je spojená aj vysoká teplota na prívode, ktorá je potrebná na prevádzku klasických radiátorov. Na zlepšení tepelného zisku pri modernizácii sa odporúča preto výmena jednotlivých radiátorov za nízkoteplotné radiátory.


Priestorovo nenáročná montáž vďaka umiestneniu v exteriéri

Vitocal 350-A je možné inštalovať voliteľne vo vnútri domu ako aj mimo neho. Trojstupňový radiálny ventilátor tepelného čerpadla pracuje skutočne veľmi ticho. Optimalizované vedenie vzdušného elektriny a akusticky izolované teleso robia toto zariadenie veľmi tichým. V nočnej prevádzke znižuje stupňovitá regulácia otáčky ventilátora, čo výrazne znižuje jeho hlučnosť.

Na prívod tepla do domu pri vonkajšej inštalácii ponúka Viessmann všetko potrebné príslušenstvo z jednej ruky - a to dokonale vzájomne zladené.

Wärmepumpe Vitocal 350-A

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A vzduch/voda s menovitým tepelným výkonom 10,6 až 18,5 je mimoriadne vhodné pre modernizáciu. Firmou Viessmann vyvinutým vstrekovaním pary v procese komprimácie (cyklus EVI) sa dosahujú výstupné teploty až 65 °C - a to aj pri nízkej vonkajšej teplote. Nové tepelné čerpadlo typu vzduch/voda možno takto veľmi dobre použiť aj pri starších vykurovacích systémoch s radiátormi.

Regulácia Vitotronic 200 tepelného čerpadla Vitocal 350-A disponuje kaskádovou funkciou. Takto je možné pri budovách s vyššou potrebou tepla zapojiť do kaskády až štyri tepelné čerpadlá vzduch/voda, čo umožňuje kumulované výkony až do 92,5 kW. 

RCD-systém s mimoriadne vysokou účinnosťou

Elektronický expanzný ventil a systém RCD zaručujú aj pri tepelnom čerpadle Vitocal 350-A celoročne vysokú účinnosť. Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A ponúka pre tepelné čerpadlá typu vzduch/voda vysoké výkonové číslo 3,6 (podľa EN 14 511 pri teplote vzduchu 2 °C/ vody 35°C), z čoho vyplývajú vysoké ročné pracovné čísla a veľmi nízke prevádzkové náklady.

Vonkajšia inštalácia umožňuje priestorovo nenáročnú montáž

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A je možné voliteľne inštalovať v interiéri alebo exteriéri. Trojstupňový radiálny ventilátor tepelného čerpadla pracuje mimoriadne ticho. V spojení s vedením, ktoré je z hľadiska prúdenia optimalizované a hlukovo izolovanou skriňou je tepelné čerpadlo Vitocal 350-A veľmi tiché. Okrem toho dochádza pri nočnej prevádzke k znižovaniu otáčok ventilátora, čím sa hlučnosť ešte viac znižuje.

Ideálne pre modernizáciu

S tepelným čerpadlom Vitocal 350-A vzduch/voda je modernizácia veľmi jednoduchá: dodatočné vstrekovanie pary v procese komprimácie (cyklus EVI) umožňuje výstupnú teplotu až 65 °C, čo je ideálne pre staršie vykurovacie systémy s radiátormi. Pritom si berie tepelné čerpadlo svoje teplo z okolitého vzduchu.

Vysoký komfort teplej vody

Vyššia výstupná teplota dovoľuje v závislosti od vyhotovenia systému teplotu vody až 55 °C v zásobníku teplej vody. Týmto ponúka tepelné čerpadlo Vitocal 350-A mimoriadne vysoký komfort zásobovania teplou vodou. Vysokú teplotu 65 °C dosiahne tepelné čerpadlo Vitocal 350-A aj pri vonkajšej teplote mínus 10 °C.

RCD zaručuje efektívnu prevádzku

Systém RCD znamená Refrigerant Cycle Diagnostic System. V tepelnom čerpadle Vitocal 350-A zabezpečuje neustále monitorovanie chladiaceho okruhu. Tým zabezpečuje systém v spojení s elektronickým expanzným ventilom (EEV) najvyššiu účinnosť v každom prevádzkovom bode. Okrem toho sa zaznamenávajú dôležité prevádzkové parametre, ktoré sa využívajú pri diagnostike, optimalizácii a bilancovaní energie, ako aj na výpočet ročného pracovného čísla.

 

Regelung Vitotronic 200

Komfortná oblsuha

Prehľadne, komfortne, inteligentne: regulácia Vitotronic ponúka prefektné funkcie pre rýchle a presné ovládanie každého vykurovacieho systému.

Konektivita

Regulácia Vitotronic 200 – dostupná v každom čase cez aplikáciu ViCare na vašich smartfónoch.

Vitoconnect 100 vytvára spojenia

Obsluha cez aplikáciu vyžaduje rozhranie Vitoconnect 100. Skoršie tepelné čerpadlá série Vitocal (od roku výroby 2010) idú týmto zariadením kedykoľvek dodatočne vybaviť.

Vitoconnect 100
ViCare App

Aplikácia ViCare

Prostredníctvom aplikácie ViCare môžete pohodlne ovládať vykurovanie a ušetriť energiu – kedykoľvek a na každom mieste. Stav zariadenia máte vždy pod kontrolou. Jedným pohybom nastavíte požadovanú teplotu miestnosti, ťuknutím zvolíte niektorý z denných režimov a automaticky ušetríte energiu.

fernbedienungen.jpg

Vzájomne zladené: Systémová technika

"Celok je viac, než len súčet svojich jednotlivých dielov." V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé komponenty vykurovania, ktoré spĺňajú vysoké štandardy firmy Viessmann čo do kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Všetky produkty sú integrované do vzájomne zladeného a uceleného systému, v rámci ktorého sú všetky prvky vzájomne kompatibilné. Len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika firmy Viessmann zahŕňa všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre najvyšší komfort teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na úspornú podporu kúrenia.
 

Rez produktu

Prehľad

Výkon (kW)
10,6 až 18,5 kW
Koeficient výkonu COP v režime vykurovania
až do 3,6 (pri teplote vzduchu 2 °C/vody 35 °C)
Energetická trieda
energieeffizienklasse.png
A++ * podľa nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EU) 811/2013 o účinnosti vykurovania za priemerných klimatických podmienok - riešenia pre nízkoteplotné aplikácie (W35)
Energieeffizienzklasse Trinkwasserbereitung
Oblasť použitia
icon-wohngebaeude.png
rodinný dom, novostavba a modernizácia
Ovládanie
Einfaches RGB
Regulácia Vitotronic 200 so zrozumiteľným textom a grafickým displejom, ovládanie možné pomocou aplikácie Vitotrol
Príprava teplej vody
Nutný prídavný zásobník pre vysoký komfort prípravy teplej vody
Ďalšie funkcie
Vhodný hlavne pre modernizáciu vďaka výstupnej teplote 65 °C, a pri zimných vonkajších teplotách.
Vitocal_350-A_Aussenaufstellung_Schnitt.png