Vitocal 300-A – vysoko účinné tepelné čerpadlo vzduch/voda do 50 kW –prostredníctvom kaskády až s piatimi zariadeniami sa dá dosiahnuť výkon až 250 kW

Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Dvojstupňové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vysokým výkonom: od 11,3 do 50 kW (A2/W35)
  • 5-násobná kaskáda do výkonu až 250 kW
  • Teplota na výstupe: až 65 °C
  • Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam: hodnota COP podľa normy EN 14511 do 4,6 pri A7/W35 a do 3,9 pri A2/W35 v 2-stupňovej prevádzke (COP = Coeffi cient of Performance)
  • Vyššia efektivita vďaka dvojstupňovému vyhotoveniu
  • Tiché s nízkymi vibráciami vďaka zvukovo izolovanej konštrukcii zariadenia
  • Regulácia Vitotronic 200 (WO1C) s montážou na stenu, s textovým a grafi ckým displejom
  • Zapojenie do systému riadenia budov prostredníctvom Vitogate 200 KNX resp. Vitogate 300 Modbus/Bacnet
  • Flexibilná inštalácia – hydraulické prípoje na bočnej strane alebo v spodnej časti krytu
  • Energetická trieda* A++ / A++
* Energetická trieda podľa EU-nariadenia č. 811/2013 Vykurovanie, priemerné klimatické pomery – nízke (35 °C) / stredné teploty (55 °C)
 

Vitocal 300-A od spoločnosti Viessmann je tepelné čerpadlo vzduch/voda vo výkonovom rozsahu od 11,3 do 50 kW. Prostredníctvom kaskády s piatimi tepelnými čerpadlami Vitocal 300-A sa dosiahne výkon až 250 kW.

Dobrá voľba pre rekonštruované budovy

S hodnotou COP do 3,9 spĺňa tepelné čerpadlo inštalované v exteriéri požiadavky na komfortné zásobovanie teplom v komerčnej bytovej výstavbe. Vitocal 300-A je aj dobrou alternatívou pre rekonštruované budovy s klasickými radiátormi. Dokonca aj pri vonkajších teplotách -20 °C dosahuje teplotu na výstupe 58 °C.

Dva kompresory znižujú prevádzkové náklady

Dva výkonové stupne zabezpečujú ekonomickú prevádzku tepelného čerpadla Vitocal 300-A. Zo skúseností vieme, že približne 70 percent ročnej vykurovacej činnosti prebieha v čiastočnej záťaži. Tepelné čerpadlo pracuje v tomto prípade len s jedným kompresorom a dosahuje pritom najlepšie výkonové čísla.

Pohodlná regulácia

Na jednoduché uvedenie do prevádzky a reguláciu tepelného čerpadla sa montuje Vitotronic 200 (WO1C) na stenu v budove na ľahko prístupnom mieste. V bivalentnom systéme, napríklad pri kombinácii s plynovým alebo olejovým kotlom môže regulácia tepelného čerpadla automaticky zapnúť druhé zariadenie na výrobu tepla.

Mimoriadne pohodlie poskytuje bezdrátové diaľkové ovládanie Vitotrol 200-RF. S ním môžete ovládať energetický systém na diaľku z obytného priestoru. A prostredníctvom aplikácií ViCare a Vitoconnect je regulácia možná z akéhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Pri komerčnom využití tepelného čerpadlaVitocal 300-A je zaujímavou alternatívoumožnosť napojenia na systém riadenia budov(GLT) prostredníctvom Vitogate 200 KNX resp.Vitogate 300 Modbus/Bacnet.


Regelung Vitotronic 200

Komfortná obsluha 

Pre jednoduché uvedenie do prevádzky a reguláciu tepelného èerpadla je Vitotronic 200 (WO1C) dodatoène ¾ahko montovate¾ný na stenu v budove. V bivalentnom systéme, napr. v kombinácii s plynovým kondenzaèným kotlom môže regulátor tepelného èerpadla automaticky zapnú druhý generátor tepla.


Okrem toho je regulátor tepelného èerpadla Vitotronic 200 schopný komunikácie a umožòuje cez modul Vitocom 100 alebo Vitocom 300 nastavi, monitorova a optimalizova systém tepelných èerpadiel prostredníctvom internetu pomocou aplikácie Vitotrol cez smartphone alebo tablet.

V komerčnom použití Vitocal 300-A je tiež zaujímavá možnosť pripojenia GLT pomocou Vitogate 200 KNX.

 

Vitoconnect 100 ovládanie zvládne

Obsluha cez aplikáciu vyžaduje rozhranie Vitoconnect 100. Skoršie tepelné čerpadlá série Vitocal (od roku výroby 2010) idú týmto zariadením kedykoľvek dodatočne vybaviť.

Vitoconnect 100
ViCare App

Aplikácia ViCare

Prostredníctvom aplikácie ViCare môžete pohodlne ovládať vykurovanie a ušetriť energiu – kedykoľvek a na každom mieste. Stav zariadenia máte vždy pod kontrolou. Jedným pohybom nastavíte požadovanú teplotu miestnosti, ťuknutím zvolíte niektorý z denných režimov a automaticky ušetríte energiu.

Rez produktu

Prehľad

Menovitý tepelný výkon (kW)
Od 19,5 do 50,0 kW
Koeficient výkonu (COP) v režime vykurovania
Až do 4,4 (vzduch 7 °C/ voda 35 °C)
Podľa nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EU) č. 811/2013 o účinnosti vykurovania za priemerných klimatických podmienok – rišenie pre nízkoteplotné aplikácie (W35)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Oblasť použitia
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Veľké obytné domy, priemysel, komečné prevádzky, novostavba a modernizácia
Ovládanie
Einfaches RGB
Regulácia Vuitotronic 200 so zrozumiteľným textom a grafickým displejom, ovládanie možné pomocou aplikácie Vitotrol
Príprava teplej vody
Nutný prídavný zásobník pre vysoký komfort prípravy teplej vody
Ďalšie funkcie
Tepelné čerpadlo vzduch/voda k vykurovaniu pre vonkajšiu inštaláciu
Vitocal_300-A-Schnitt.png