Splitové tepelné čerpadlá vzduch/voda

Požiadavky na emisiu zvuku a priestorové požiadavky zohrávajú dôležitú úlohu v tepelných čerpadlách typu vzduch/voda. K vyykurovacím systémom, ktoré tieto faktory nielen berú do úvahy, ale aj optimálne ich realizujú v praxi, patria splitové tepelné čerpadlá vzduch/voda.

Štruktúra a režim prevádzky splitového tepelného čerpadla

Splitové tepelné čerpadlo sa skladá z vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky, pričom vonkajšia jednotka obsahuje všetky komponenty, ktoré môžu spôsobiť hluk. Patrí sem ventilátor, výparník a kompresor.

Vnútorná jednotka je preto kompaktná a môže byť veľmi flexibilne nastavená v dome. Obsahuje len kondenzátor, cirkulačné čerpadlo a riadiacu a bezpečnostnú technológiu. Je tiež mimoriadne tichá, čo je nielen dôsledkom rozdelenia, ale aj koordinovaným komponentom a sofistikovanému, zvukovo optimalizovanému dizajnu.

Proces generovania tepla sa môže ľubovoľne opakovať 

Počas prevádzky ventilátor nainštalovaný vo vonkajšej jednotke aktívne nasáva vonkajší vzduch a odvádza ho do výparníka (výmenník tepla). V tomto okruhu cirkuluje chladivo, ktoré sa zahrieva pri nízkej teplote. Po zmene chladiaceho média stav agregácie preteká ako horúca para do poháňaného kompresora. Toto stláča paru a zvyšuje jej teplotu na požadovanú úroveň.

Ďalej horúca para prechádza cez tenké chladiace potrubia ku kondenzátoru, ktorý je inštalovaný vo vnútornej jednotke. Horúca para prenáša svoju tepelnú energiu na vykurovací systém a postupne sa ochladzuje. Keďže je stále pod vysokým tlakom, musí najskôr prejsť expanzným ventilom, ktorý obnoví jeho pôvodný stav. Keď tento krok skončí, proces sa môže začať znova.

Tepelné čerpadlo na využívanie tepla zo vzduchu

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo zo vzduchu

[1] Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal, vnútorná jednotka
[2] Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal, vonkajšia jednotka
[3] Zásobník teplej vody

Štátne dotácie na splitové tepelné čerpadlá

Prevádzka splitového tepelného čerpadla zabezpečuje trvalé nízke náklady na vykurovanie a zároveň neškodí životnému prostrediu. O možnosti využitia štátnych dotácií sa viac dočítate tu.

Výhody splitového tepelného čerpadla

Rozhodujúcou výhodou splitového tepelného čerpadla Viessmann je sotva počuteľná prevádzka. Konštrukcia zariadenia je navrhnutá tak, aby sa vnímaný rušivý nízky šum posunul na vyššiu frekvenciu. Okrem toho všetky rozdelené tepelné čerpadlá Viessmann zahŕňajú nočný režim, ktorý ďalej znižuje akustickú energiu. Použitie v oblastiach s mimoriadne prísnymi právnymi požiadavkami na emisiu zvuku ako v terasovitých sídliskách alebo v kúpeľoch je vhodné.

Vykurovanie a chladenie je možné

Okrem malého priestoru pre vnútorné použitie a tichú prevádzku sú splitové tepelné čerpadlá pripravené pre reverzibilnú prevádzku. To umožňuje v horúcich mesiacoch chladiť priestory na požadovanú úroveň pomocou konvektorov alebo povrchových chladiacich systémov. Okrem toho sú modulárne rozšíriteľné. Vlastníci zariadení zostávajú extrémne flexibilní a môžu byť vybavené prídavnými tepelnými čerpadlami pri zvýšení potreby po vykurovaní alebo chladení. Ďalšími výhodami splitových tepelných čerpadiel sú:

  • Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti vo všetkých prevádzkových bodoch
  • Jednoduché ovládanie Vitotronic s jednoduchým textom a grafickým displejom
  • Pripravené na pripojenie k solárnej sústave
  • Jednoduché používanie pomocou diaľkového ovládania prostredníctvom aplikácie Vicare App a smrtfónu alebo tabletu
  • Možnosť využitia štýtnych odtácií

Či už ako čistý systém vykurovania alebo ako systém pre vykurovanie a chladenie: Splitové tepelné čerpadlá firmy Viessmann sú ideálne vhodné pre novú výstavbu a modernizáciu. V tomto dizajne sa zabraňuje vzniku priechodov cez steny a inštaláciám vzduchových potrubí.

Zlúčenie obidvoch jednotiek do uzavretého chladiaceho cyklu však môže vykonávať iba certifikovaný špecialista na chladenie. Okrem toho musí prevádzkovateľ zariadenia v prípade väčších systémov nechať skontrolovať, či chladiaci okruh nie je tesný.