Vitosol 100-FM – jednoduchá príprava teplej vody

Solárna zostava Vitosol 100-FM na ohrev pitnej vody je vhodná predovšetkým pre modernizáciu a novostavby. Svojou veľkosťou, výkonom a cenou je dimenzovaná pre použitie v rodinnom dome. Tým je k dispozícii ekologické, účinné a ekonomicky zaujímavé riešenie na ohrev pitnej vody bezplatnou slnečnou energiou.

Systém pozostáva z dvoch plochých kolektorov Vitosol 100-FM (typ SVKF) a bivalentného zásobníkového ohrievača (s objemom 250 litrov) typu Vitocell 100-B/-W. Predstavuje ideálny doplnok k výmene kotla alebo k novým systémom, kde solárna termika medzičasom už predstavuje štandard.

Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Nízke energetické náklady dané solárnym ohrevom vody
  • Solárna regulácia je integrovaná v jednotke Solar-Divicon a predmontovaná na nádobe zásobníka
  • Oceľová nádoba zásobníka je chránená proti korózii vrstvou smaltu Ceraprotect
  • Plošne optimalizovaný plochý kolektor s vysokoúčinnou absorpčnou vrstvou
  • ThermProtect chráni kolektor pred prehriatím
  • Znížená spotreba elektriny vďaka vysokoúčinnému čerpadlu

ThermProtect zabraňuje prehrievaniu

Inteligentná vrstva absorbéra chráni kolektory pred prehrievaním. Patentovaná technológia ThermProtect po dosiahnutí určenej teploty slnečné kolektory vypne. Pri teplote nad cca 75 °C sa mení kryštalická štruktúra vrstvy absorbéra, tepelné sálanie sa zvýši niekoľkonásobne a výkon kolektora sa zníži. Tým je maximálna teplota v kolektore výrazne nižšia a zamedzí sa aj tvorbe pary v solárnom okruhu.

Poklesom kolektorovej teploty dôjde k zmene kryštalickej štruktúry do pôvodného stavu. Takto sa potom znovu až 95 percent dopadajúcej slnečnej energie absorbuje a mení na teplo. Formou odrazu sa stratí len zvyšných päť percent. Zmena kryštalickej štruktúry je neobmedzene vratná, a tak je táto funkcia tiež trvale k dispozícii. 

ThermProtect u jednotiek Vitosol 200-FM a Vitosol 100-FM umožňuje oproti bežným kolektorom aj vyšší výnos, nakoľko ich výkon nemôže stagnovať a môžu kedykoľvek znovu poskytovať teplo.


Solárne zostavy Špecifikácia

Prehľad

Hrubá plocha
2,18 m²
Plocha absorbéra
2,01 m²
Typ kolektoru
icon-solar.png
Plochý kolektor
Dizajn
-
Oblasť použitia
icon-wohngebaeude.png
Rodinné a bytové domy
Druh montáže
Typ SVKF na montáž na strechu
Ďalšie vlastnosti
Kompletná solárna zostava pozostáva zo solárnych plochých kolektorov Vitosol 100-FM a bivalentného zásobníka na ohrev vody Vitocell 100-B/-w a k tomu prisláchajúcim systémovým komponentom.

Bivalentný zásobník s vrstvou smaltu Ceraprotect

Zásobníkový ohrievač vody s vrstvou smaltu Ceraprotect je vybavený dvomi vykurovacími špirálami na vykurovanie slnečnými kolektormi a dokurovanie pomocou vykurovacieho kotla. Solárna čerpadlová skupina je už z výrobného závodu vybavená reguláciou  Vitosolic 100, typ SD1 alebo modulom solárnej regulácie SM1. Vysokoúčinná tepelná izolácia účinne znižuje tepelné straty.

 

Bivalentný zásobník Vitocell 100-B

Jednoduchá inštalácia

Všetky zariadenia a komponenty sú vzájomné zladené pre jednoduchú inštaláciu. Pri montáži do strechy sa ploché kolektory upevňujú priamo na konštrukcii strechy. Na hydraulické pripojenie oboch kolektorov nie je potrebné žiadne náradie. Pre používateľa to znamená nižšie investičné náklady, ako aj kratší montážny čas solárneho balíka na ohrev pitnej vody.

Zlepšená energetická účinnosť

Kombináciou solárnej termiky a tepelného zdroja je spravidla možné dosiahnuť triedu energetickej účinnosti A+ pre celý energetický systém.