Rozhodovacia pomôcka pri kúpe nového vykurovacieho systému: Nové celoeurópsky jednotné označovanie energetickej účinnosti teraz aj pre vykurovania.
 

Tento štítok spotrebitelia už celé roky poznajú napr. z chladničiek, televízorov či práčok. Od 26. septembra bude obdobné označovanie povinné aj pre vykurovaciu techniku. Od tohto dátumu budú štítky energetickej účinnosti označovať nielen jednotlivé komponenty (zdroje tepla a kotle na prípravu teplej vody) – ale aj celé vykurovacie systémy.

Video ,,Štítok ErP"

Transparentnejšia spotreba energie: Štítok energetickej účinnosti pre vykurovacie systémy

Nové označovanie vykurovacej techniky týmito štítkami je založené na smerniciach Európskej únie. To znamená, že označovanie je v celej Európe upravené jednotne a samotný výpočet je založený na postupe stanovenom Európskou komisiou. Takto máte k dispozícii porovnávací základ a tým aj rozhodovaciu pomôcku pre kúpu či modernizáciu vykurovacieho systému.

Všetko z jednej ruky: Zladené vykurovacie systémy ponúkajú vyššiu účinnosť

Štítky energetickej účinnosti sú dobrou orientačnou pomôckou. No aj tak by ste sa pri kúpe vykurovacieho zariadenia nemali orientovať výlučne podľa tohto štítku. Vykurovania predstavujú totiž komplexné systémy, ktorých účinnosť nezávisí len od daného výrobku, ale aj od dokonalého vzájomného zladenia všetkých komponentov.
 


erp.jpg

Štítok energetickej účinnosti pre vykurovacie systémy

Na individuálnych štítkoch, ako napr. v prípade tohto kondenzačného kotla nájdete rôzne údaje. Uvádza sa tu trieda energetickej účinnosti vo forme čiernej šípky, ale aj výkon či hlučnosť daného zariadenia.


Produktové štítky a ich energetické triedy

Individuálne komponenty vykurovacieho systému obsahujú produktové štítky. Pre zdroje tepla bola stanovená ako najvyššia trieda účinnosti A++ a ako najnižšia bola stanovená trieda G. Pri kotloch na prípravu teplej vody táto stupnica siaha od A po G. Kombinované zariadenia, ktoré sa využívajú na vykurovanie ako aj na prípravu teplej vody  majú separátny štítok pre obe tieto aplikácie.

Vyššiu výpovednú hodnotu ako individuálne štítky má štítok sumárny

Vykurovacie systémy pozostávajú z viacerých komponentov a všetky ovplyvňujú účinnosť systému ako celku. Preto sú tiež produktové štítky doplnené štítkami sumárnymi. Tieto označujú energetickú účinnosť celého systému. Taký inteligentný domový riadiaci systém (Smart Home System) môže napríklad zvýšiť účinnosť vykurovacieho systému. .

Ak sú všetky komponenty dokonale zladené, sumárny štítok energetickej spotreby vykazuje často lepšiu triedu ako jeho jednotlivé komponenty. Až tento sumárny štítok teda vypovedá o účinnosti celého vykurovacieho systému.

Heizungsanlage.jpg

Systémovosť znamená vyššiu účinnosť: Zladená vykurovacia technika firmy Viessmann

Ucelená ponuka Viessmann ponúka všetky komponenty vykurovania z jednej ruky. Všetky diely sú dokonale vzájomne zladené, takže vykurovací systém v praxi dosahuje maximálnu účinnosť.