Vitocrossal 300 CM3 – umožňuje flexibilné použitie v strednom výkonnostnom rozsahu


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Premena vloženej energie z 98 % na teplo
  • Je tichý, hospodárny a ekologický
  • Samočistiaci účinok výmenníka tepla vďaka hladkým povrchom výmenníkov tepla
  • Regulácia spaľovania Lambda-Pro-Control pre všetky druhy plynu
  • Vysoký čerpací tlak v sacom hrdle zmožňueje použitie veľkých vedení na privádzaný vzduch aj spaliny


Spoľahlivá kondenzačná technika

Vitocrossal 300 je plynový kondenzačný kotol s plochou výmenníka Inox-Crossal a sálavým horákom MatriX.

V strednom výkonnostnom rozsahu od 87 do 142 kW ho možno pružne použiť na množstvo rôznych aplikácií. Napríklad na vykurovanie bytových domov ako aj verejných a prevádzkových budov.

Konštrukcia zvislo usporiadaných plôch výmenníka tepla využíva spalné teplo spalín mimoriadne intenzívne. Takto sa vložená energia mení z až 98 % na teplo.

Vitocrossal 300 sa dodáva vybavený horákom MatriX alebo tiež s prípravou na montáž plynových dúchadlových horákov ELCO či Weishaupt.


Komfortná regulácia Vitotronic

Prevádzkovateľ systému, ako aj kúrenárska firma profitujú rovnako z regulácie Vitotronic, ktorá sa vyznačuje jednoduchou obsluhou: Menu ovládania je koncipované logicky, intuitívne a zrozumiteľne, je osvetlené, vysokokontrastné a ľahko sa číta.

V prípade pochybností informuje pomocná funkcia o ďalších krokoch pri zadávaní vstupov. Grafické užívateľské rozhranie slúži na zobrazenie charakteristík (kriviek) vykurovania a solárneho výnosu v prípade pripojeného solárneho tepelného zariadenia.
 


Rez produktu

Prehľad

Výkon (kW)
87 až 142 kW
Normový stupeň využitia tepla
98 % (Hs)/109 % (Hi)
Energieeffizienzklasse
-
Palivo
icon-gas.png
Zemný plyn
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Bytový dom, komerčná prevádzka, obce, novostavby ako aj modernizácie
Obsluha
Regulácia Vitotronic s jednoduchou obsluhou, zobrazením grafiky a zrozumiteľného textu
Príprava teplej vody
Je potrebný prídavný zásobníkový ohrievač vody, aby vysoký teplovodný kotol
Ďalšie vlastnosti
Modulujúci plynový horák MatriX s veľkým rozsahom modulácie
Vitocrossal-300-CM3-Schnitt.png

fernbedienungen.jpg

Vzájomne zladené: Systémová technika

"Celok je viac, než len súčet svojich jednotlivých dielov." V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé komponenty vykurovania, ktoré spĺňajú vysoké štandardy firmy Viessmann čo do kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Všetky produkty sú integrované do vzájomne zladeného a uceleného systému, v rámci ktorého sú všetky prvky vzájomne kompatibilné. Totiž len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika firmy Viessmann zahŕňa všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre najvyšší komfort teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na úspornú podporu kúrenia.