Vitocrossal 100 - úsporný kotol s rozmanitými možnosťami použitia

Profitujte z týchto výhod:

 • Predpripravený k rýchlej inštalácii, rýchla a ľahká montáž vďaka elektrickej kabeláži pripravenej k zapojeniu a prefabrikovaným komponentom
 • Veľmi kompaktné rozmery, šetria cenný priestor v kotolni: rozmery demontovaného kotla: 450 mm (80 kW), 570 mm (120 a 160 kW)
 • Normovaný stupeň využitia: 98 % (Hs)/109 % (Hi)
 • Vhodný pre prevoz na zemný plyn E, L, LL
 • Výmenník tepla z ušľachtilej nerezavujúcej ocele pre maximálne efektívne využitie kondenzačného tepla
 • Modulovaný valcový sálavý horák MatriX s vysokým stupňom využitia vďaka tkanine MatriX z ušlachtilej ocele - nízka citlivosť pri vysokom teplotnom zaťažení
 • Prevádzka s minimálnym opotrebením dielov a dlhou životnosťou, rozsah modulácie až 1:5 a dlhou dobou horenia pri malej početnosti taktovania
 • Inteligentná regulácia spaľovania Lambda Pro Control automaticky prispôsobuje spaľovanie premenným kvalitám zemného plynu a prevozným podmienkam: garantuje tým stabilne vysoký stupeň využitia a hospodárnosti
 • Ľahký prístup ku všetkým komponentom, ktoré vyžadujú výmenu pre vysoký komfort servisu a údržby
 • Osvedčená regulácia Vitotronic s navádzaním prostredníctvom menu a viacriadkovým zobrazením textu 
 • Nízka spotreba energie, z dôvodu veľkého objemu vody nieje potrebné cirkulačné čerpadlo
 • Tichá prevádzka (nieje nutné integrovať dodatočný tlmič hluku)
 • Voliteľne možno využiť bezdrátový WLAN-modul Vitoconnect 100 na obsluhu vykurovacieho systému, ktorý je ovládaný aplikáciou cez internet
MatriX-Zylinderbrenner

Vitocrossal 100 predstavuje vyzretú kondenzačnú techniku a poskytuje úsporné vykurovanie a ideálne predpoklady pre pohotovosť a všstrannosť.

Vitocrossal 100 (Cl1) je univerzálny plynový kondenzačný kotol s výkonom 80 až 320 kW. S vynikajúcim pomerom ceny a výkonu prináša tento zdroj tepla obzvlášť hospodárne riešenie pre obytné budovy a komerčné objekty.  

Je vybavený osvedčeným výmenníkom tepla Inox- Crossal a robustným valcovým horákom MatriX. Rozsah modulácie je až 1:5 pre dlhú dobu horenia a úspornú prevádzku s nízkou spotrebou energie.

Kompletný a kompaktný

Kotol Vitocrossal 100 má vo svojej najmenšej variante šírku iba 450 mm a doporučuje sa ako pre novostavby, taktiež pre modernizáciu. Práve pri výmene starých zariadení za nové je treba počítať s omedzeným priestorom.

Tento zdroj tepla je možno objednať ako kompletnú jednotku alebo dodať ako jednotlivé komponenty. Elektrické káble a prefabrikované komponenty sú už zo závodu pripravené k zapojeniu. Tým sa v mieste inštalácie značne skráti doba montáže a fyzickej námahy.

Vitocrossal 100 Doppelkesseleinheit

Jednoduchým kaskádovým riešením viac modulov v jednom tele ide dosiahnuť výkon od 400 až do 640 kW

Vyzretá kondenzačná technika

Konštrukcia plôch výmenníka tepla vedie k malým rozmerom a malej hmotnosti výmenníkov. Plochy tepelného výmenníka z ušlachtilej ocele majú ideálne predpoklady pre využitie kondenzačného účinku. Hladká vykurovacia plocha z ušlachtilej ocele umožňuje, aby vznikajúci kondenzát ľahko stekal dole. Tým je zaistený v spojení s hladkým povrchom z ušľachtilej ocele neustály samočistiaci účinok, vďaka čomu príde k zlepšeniu efektivity, predĺženie doby užívania a zníženiu nákladov na údržbu.

Vysoko účinný prenos tepla a vysoká miera kondenzácie umožňuje normovaný stupeň využitia až 98 % (Hs)/109 %(Hi). Tento vysoký normovaný stupeň využitia je dosiahnutý princípom protiprúdu spalín a vody v kotli, ako aj intenzívnym vírením spalín, keď prechádzajú tepelným výmenníkom.

Lambda Pro Control znižuje náklady

Integrovaná regulácia spaľovania Lambda Pro Control Plus sa automaticky prispôsobuje kvalite rozdielnych druhov plynu (E, L, LL) a ručí za trvalú vysokú energetickú účinnosť a kvalitu spaľovania s nízkymi emisiami. Kotol Vitocrossal 100 má voliteľnú prevádzku ako závislý tak aj nezávislý na vzduchu v miestnosti.

Osvedčená regulácia Vitotronic

Integrovaná regulácia Vitotronic zaisťuje rýchle uvedenie do prevádzky a jednoduchou obsluhou spolu s optimalizáciou prevádzky zariadenia. Voliteľne je možno využiť pre komfortnú obsluhu kotla bezdrátový WLAN-modul Vitoconnect 100, ktorý je ovládaný aplikáciou cez internet. Regulácia Vitotronic 300-K (typ MW1B) umožňuje kaskádovú reguláciu až ôsmich kotlov.

Produktový rez Vitocrossal 100

Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 100