Vyžiadanie odborného poradenstva pre obytné domy | Viessmann

Produkty pre rodinný dom

Produkty pre veľké obytné budovy

Vaše osobné údaje používame len v zmysle nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov.

 

*Telefónne číslo resp. prípadne uvedená e-mailová adresa budú spoločnosťou Viessmann resp. ňou poverenými tretími osobami použité len na kontaktovanie či spätné dopyty v súvislosti s poskytnutím vyžiadaného odborného poradenstva.

 

* 2 informácie k odvolaniu

Odvolanie je treba adresovať na:

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava

alebo cez e-mail info@viessmann.sk