Vitoflex 300-RF – vhodný aj pre kontajnery


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Na drevené pelety, drevnú štiepku a piliny
  • Automatické zapaľovanie
  • Patentované rotačné spaľovanie
  • Jednoduchá údržba vďaka automatické odstraňovanie popola
  • Vhodné na zabudovanie do kontejnera


Vykurovací kotol s rotačným spaľovaním

Vitoflex 300-RF je automatický kotol na pevné palivo - pelety, drevnú štiepku a piliny s maximálnym obsahom vody 35 percent.

Závitovka vsuvu posúva palivo priebežne na pohyblivom rošte, kde dochádza k jeho splyňovaniu. Stúpajúce horľavé plyny zmiešava rotačné dúchadlo so vzduchom a následne sú tieto optimálne spaľované

S výkonovým rozsahom od 150 do 540 kW je tento vhodný pre novostavbu aj modernizáciu bytových domov.


Mobilná vykurovacia centrála v kontajneri

Kotol na drevo Vitoflex 300-RF je vhodný tiež pre mobilné použitie - ako kontejnerové riešenie.

Ideálne riešenie predstavuje všade tam, kde nie je k dispozícii kotolňa alebo keď je daná potreba dodávať teplo aj počas výmeny vykurovacej centrály.
 


Rez produktu

Prehľad

Výkon (kW)
150 až 540 kW
Spaľovanie
Rotačné spaľovanie
Prípustné teploty na prívode
do 100 °C
Maximálny prevádzkový tlak
3 bary
Účinnosť
až 92%
Palivo
icon-biomasse.png
Drevené pelety, lesná štiepka (max. W35/G50)
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Bytové domy, veľké obytné budovy, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácie
Ďalšie vlastnosti
Plnoautomatické odstraňovanie popola Digitálna, modulujúca regulácia výkonu (rozsah regulácie 4:1). Automatický zápal zabraňuje udržiavaniu žiaru, čím šetrí palivo.
Vitoflex-300-RF-Schnitt.png