Vitoligno 300-H – na drevené pelety alebo drevnú štiepku

Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Plnoautomatický kotol na spaľovanie biomasy s účinnosťou až 95,1 %.
 • Rozsah menovitého tepelného výkonu 15 až 101 kW.
 • Nízka spotreba paliva vďaka vysokej účinnosti, modulovanej prevádzke a ekvitermickej regulácii.
 • Regulácia Ecotronic s asistentom uvedenia do prevádzky pre až štyri vykurovacie okruhy.
 • Vysoká bezpečnosť prevádzky vďaka samočistiacemu roštu.
 • Integrovaná ochrana teploty vratnej vody (do 60 kW).
 • Vysoký komfort obsluhy a predĺžené intervaly údržby vďaka automatickémučisteniu a odstraňovaniu popola spod výmenníka tepla a roštu.
 • Rozsiahle príslušenstvo pre dopravu a skladovanie paliva.
 • Flexibilné a priestorovo úsporné umiestnenie k stene do rohu (do 60 kW).
 • Čisté a efektívne spaľovanie vďaka regulovanému prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu.
 • Kaskádové zapojenie až 4 vykurovacích kotlov na drevo s Vitotrol 350-C(príslušenstvo).
 • Pohodlná obsluha cez smartfón prostredníctvom aplikácie Viessmann.

 

Vitoligno-300-H-Video.jpg
Nový kotol na biomasu Vitoligno 300-H je koncipovaný na pružné použitie v oblasti stredných výkonov. Vykurovaciu centrálu možno prevádzkovať voliteľne peletmi alebo drevnou štiepkou. Vďaka početným automatickým funkciám je prevádzka kotla Vitoligno 300-H mimoriadne komfortná.


Komfortný zdroj tepla s automatickým spaľovaním drevených peliet a drevenej štiepky

Kotol na spaľovanie biomasy Vitoligno 300-H je koncipovaný na pružné využitie v oblasti malých a stredných výkonov. Zdroj tepla je možné zásobovať voliteľne buď drevenými peletami alebo drevenou štiepkou. Vďaka početným automatickým funkciám je prevádzka kotla Vitoligno 300-H mimoriadne komfortná. Súčasťou je aj účinné automatické zapaľovacie zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie, ako aj plne automatické odstraňovanie popola spod roštu a výmenníka tepla. Vďaka vertikálnemu výmenníku tepla sa usadzuje len veľmi malé množstvo popola, čo umožňuje dlhé intervaly čistenia. Takmer bezprašne prebieha aj vyprázdňovanie veľkej, uzatvárateľnej a pojazdnej popolnice.

Vysoká účinnosť

Vďaka ekvitermickej regulácii a modulačnému rozsahu 1:3 tento kotol na biomasu presne prispôsobuje svoj výkon aktuálnej potrebe tepla. Preto sa Vitoligno 300-H vyznačuje mimoriadne nízkou spotrebou paliva.

Kotol Vitoligno 300-H bol vyvinutý pre automatické spaľovanie všetkých drevených palívod suchých až po vlhké (drevenej štiepkya peliet) s obsahom vody max. 30 percent.

Dopravu paliva je možné priestorovo úsporne namontovať vpravo alebo vľavo (od výkonu 80 kW). Do výkonu 60 kW je vyhotovený prísun paliva zo zadnej strany. Tak je možné flexibilné a priestorovo úsporné umiestnenie z jednej strany k stene. Na tejto strane nieje potrebné vykonávať žiadne údržbárske či revízne práce.

Perspektívnosť vďaka nízkym emisiám

Stupňovité spaľovanie umožňuje vysokú účinnosť a nízke emisie pomocou regulácie prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu Lambda sondou. V zadnej spaľovacej komore sa drevoplyny zmiešavajú so sekundárnym vzduchom. V dôsledku zmenšujúceho sa priemeru dochádza k dobrému premiešaniu drevoplynu so sekundárnym vzduchom. Tým je dosiahnutá dlhá doba vyhorievania, čo zaisťuje dokonalé spaľovanie.

Reguluje až štyri vykurovacie okruhy

Integrovaná regulácia Ecotronic riadi buď:

 • až tri vykurovacie okruhy so zmiešavačom,
 •  dva vykurovacie okruhy so zmiešavačoma ohrev pitnej vody,
 •  jeden vykurovací okruh so zmiešavačom,jeden solárny okruh a ohrev pitnej vody,
 •  štvrtý vykurovací okruh so zmiešavačom jemožné pripojiť cez komunikačnú zbernicuKM-BUS.

V spojení s jednotkou Vitotrol 350-C (príslušenstvo) je možná obsluha vykurovacieho kotla aj priamo z obytných miestností. Okrem toho je možné aj rozšírenie regulačnými modulmi až na celkom 24 regulovaných vykurovacích okruhov, ohrevu teplej vody alebo okruhov iných objektov (centrálna kotolňa). Dobre čitateľný grafický farebný dotykový displej sa postará o prehľadné a intuitívne ovládanie. Vitotrol 350-C je možné okrem toho použiť ako diaľkové ovládanie, rozšírenie regulačných okruhov či kaskádovú reguláciu pre až štyri kotly na biomasu. Týmto je možné vzájomne zlúčiť rôzne palivá (drevené pelety a štiepka), ako aj rôzne výkony kotlov. Okrem toho je možné spínať aj špičkový kotol na zemný plyn.

Široké príslušenstvo

K príslušenstvu Vitoligno 300-H patria aj viaceré spôsoby skladovania a dopravné systémy pre drevené pelety či drevenú štiepku, ako aj pre distribúciu tepla či inteligentný manažment akumulácie tepla, ktorý umožňuje účinné vrstvenie vykurovacej vody.

Rez produktu Vitoligno 300-H, 50 až 60 kW

Prehľad

Výkon
50, 60, 80, 99 a 101 kW
Prípustná prevádzková teplota
až 90°C
Maximálny prevádzkový tlak
3 bar
Účinnosť
až 95%
Energetická trieda
Palivo
icon-biomasse.png
Pelety, drevná štiepka
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Rodinný dom,, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácia
Obsluha
Regulácia kotlového okruhu Ecotronic (podľa vonkajšej teploty) s ovládaním cez menu a zobrazenie zrozumiteľného textu. V spojení s digitálnou reguláciou Vitotrol 350 je možné rozdelenie až na 24 vykurovacích okruhov.
Príprava teplej vody
Je potrebný prídavný zásobníkový ohrievač vody, aby vysoký teplovodný kotol
Ďalšie vlastnosti
Vďaka stojatej konfiguráciii výmenníka tepla sa usadzuje len malé množstvo popola, čo umožňuje dlhé intervaly čistenia
Vitoligno_300-H-50kW-Schnitt.png

Produktschnitt Biomassekessel Vitoligno 300-H, 80, 99 und 101 kW

Rez produktom Vitoligno 300-H, 80 až 101 kW

Prehľad

Výkon
50, 60, 80, 99 a 101 kW
Prípustná prevádzková teplota
až 90°C
Maximálny prevádzkový tlak
3 bar
Účinnosť
až 95%
Energetická trieda
Palivo
icon-biomasse.png
Pelety, drevná štiepka
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Rodinný dom,, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácia
Obsluha
Regulácia kotlového okruhu Ecotronic (podľa vonkajšej teploty) s ovládaním cez menu a zobrazenie zrozumiteľného textu. V spojení s digitálnou reguláciou Vitotrol 350 je možné rozdelenie až na 24 vykurovacích okruhov.
Príprava teplej vody
Je potrebný prídavný zásobníkový ohrievač vody, aby vysoký teplovodný kotol
Ďalšie vlastnosti
Vďaka stojatej konfiguráciii výmenníka tepla sa usadzuje len malé množstvo popola, čo umožňuje dlhé intervaly čistenia
Vitoligno-300-H-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Vzájomne zladené: Systémová technika

"Celok je viac, než len súčet svojich jednotlivých dielov." V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé komponenty vykurovania, ktoré spĺňajú vysoké štandardy firmy Viessmann čo do kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Všetky produkty sú integrované do vzájomne zladeného a uceleného systému, v rámci ktorého sú všetky prvky vzájomne kompatibilné. Totiž len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika firmy Viessmann zahŕňa všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre najvyšší komfort teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na úspornú podporu kúrenia.