Peletový kotol Vitoligno 300-C:
Komfortný zdroj tepla s automatickým zásobovaním drevenými peletami

Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Plnoautomatický kotol na spaľovanie biomasy s účinnosťou až 96 %
 • Menovitý tepelný výkon: 60 až 101 kW
 • Nízka spotreba paliva vďaka vysokej účinnosti, modulovanej prevádzkea ekvitermickej regulácii
 • Regulácia Ecotronic s asistentom uvedenia do prevádzky pre až štyri vykurovacie okruhy
 • Vysoká bezpečnosť prevádzky vďaka samočistiacemu roštu
 • Integrovaná ochrana teploty vratnej vody (do 70 kW)
 • Vysoký komfort obsluhy a predĺžené intervaly údržby vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu popola spod výmenníka tepla a roštu
 • Doprava paliva podľa potreby pomocou pružnej závitovky alebo nasávacieho systému
 • Plnenie zásobníka na pelety je možné aj počas prevádzky
 • Odhlučnený zásobník na pelety zabezpečuje tiché dopĺňanie paliva
 • Nízka spotreba elektrickej energie vďaka automatickému zapaľovaciemu zariadeniu
 • Lambda sonda so širokým reakčným pásmom pre optimálnu reguláciu spaľovania
 • Nízke emisie TZL
 • Rozsiahle príslušenstvo pre dopravu a skladovanie peliet
 • Kaskádové zapojenie až 4 vykurovacích kotlov na biomasu cez Vitotrol 350-C (príslušenstvo)
 • Energetická trieda na 70 kW: A+

Početné automatické funkcie

Kotol na biomasu Vitoligno 300-C sa vyznačuje početnými automatickými a mimoriadne komfortnými funkciami. Súčasťou je aj účinné automatické zapaľovacie zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie, ako aj plne automatické odstraňovanie popola z roštu a výmenníka tepla. Vďaka vertikálnemu výmenníku tepla sa usadzuje len veľmi malé množstvo popola, čo umožňuje dlhé intervaly čistenia. Virbulátory zabezpečujú trvale účinný prenos tepla a nízke emisie TZL. Takmer bezprašne prebieha aj vyprázdňovanie veľkej, uzatvárateľnej a pojazdnej popolnice.

Účinný a ekologický

Vitoligno 300-C premieňa drevené pelety nateplo s účinnosťou až 96 percent. Vďaka ekvitermickej regulácii a modulačnému rozsahu 1:3 tento kotol na biomasu presne prispôsobuje svoj výkon aktuálnej potrebe tepla. Preto sa Vitoligno 300-C vyznačuje mimoriadne nízkou spotrebou paliva.

Stupňovité spaľovanie umožňuje vysokú účinnosť a nízke emisie pomocou regulácie prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu Lambda sondou. Sekundárna spaľovacia komora, ktorá bola vyvinutá pomocou simulácie (CFD), umožňuje optimálne zmiešanie drevoplynu so sekundárnym vzduchom. Zúženie priemeru, ako aj kónický tvar výmurovky spaľovacej komory vytvárajú turbulentné prúdenie drevoplynu, pre jeho dokonalé prehorenie. Žiaruvzdorné tvárnice zo siliky navyše udržiavajú horúcu zónu horenia. Takto je možné dosiahnuť mimoriadne nízke emisné hodnoty.

Flexibilná doprava paliva

Podľa potreby je možné dopravu peliet dokotla zabezpečiť buď pomocou pružnej závitovky, alebo cez nasávací systém. Plnenie nádoby na pelety je mimoriadne tiché použitím inovovaného a odhlučneného zásobníka na pelety.

Prísun paliva je možné namontovať priestorovo úsporne vpravo alebo vľavo (od výkonu 80 kW). Do výkonu 70 kW je vyhotovený prísun paliva zo zadnej strany. Tak je možné fl exibilné a priestorovo úsporné umiestnenie z jednej strany k stene. Na tejto strane nieje potrebné vykonávať žiadne údržbárske či revízne práce.

Regelung Ecotronic

Inovatívna a všestranná regulácia

Integrovaná regulácia Ecotronic riadi buď:

– až tri vykurovacie okruhy so zmiešavačom,

– dva vykurovacie okruhy so zmiešavačoma ohrev pitnej vody,

– jeden vykurovací okruh so zmiešavačom,jeden solárny okruh a ohrev pitnej vody,

– štvrtý vykurovací okruh so zmiešavačom jemožné pripojiť cez komunikačnú zbernicuKM-BUS.


Diaľkové ovládanie

Vitotrol 350-C s 5-palcovým farebným dotykovým displejom ako izbová ovládacia jednotka, rozšírenie regulačných okruhov a kaskádová regulácia.

V spojení s jednotkou Vitotrol 350-C (príslušenstvo) je možná obsluha vykurovacieho kotla aj priamo z obytných miestností. Okrem toho je možné aj rozšírenie regulačnými modulmi až na 24 regulovaných vykurovacích okruhov, ohrevu teplej vody alebo okruhov iných objektov (centrálna kotolňa). Vitotrol 350-C je možné okrem toho použiť ako kaskádový regulátor pre až štyri kotly na biomasu.

Fernbedienung Vitotrol 350-C

Široké príslušenstvo

K príslušenstvu Vitoligno 300-C patria aj viaceré spôsoby skladovania a dopravné systémy pre drevené pelety. Pre sklad peliet bez šikmého dna sú k dispozícii sady prepínacích sond (3, 4 alebo 8 kusov). Nasávacie sondy, rovnomerne rozmiestnené v sklade paliva, dopravia drevené pelety do kotla. Systém sond sa dá inštalovať pružným spôsobom a je vhodný pre najrôznejšie priestory (napr. miestnosti v tvare L, pozdĺžne miestnosti či dokonca predelené skladovacie priestory). Sklad peliet je možné využiť optimálnym spôsobom, nakoľko odpadá zošikmené dno. Takto je k dispozícii až o 1/3 viac skladovacieho priestoru.

warmwasserspeicher.jpg

Vzájomne zladené: Systémová technika

„Celok je viac, než len súčet svojich jednotlivých dielov.“ V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé komponenty vykurovania, ktoré spĺňajú vysoké štandardy firmy Viessmann čo do kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Všetky produkty sú integrované do vzájomne zladeného a uceleného systému, v rámci ktorého sú všetky prvky vzájomne kompatibilné. Len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika firmy Viessmann zahŕňa všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre najvyšší komfort teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na úspornú podporu kúrenia.  

Rez produktu

Prehľad

Výkon
60 až 101 kW
Prípustná prevádzková teplota
až 90 °C
Prípustný prevádzkový tlak
3 bar (0,3 MPa)
Stupeň účinnosti
až 96 %
Energetická trieda
A+ (až 70 kW)
Palivo
icon-biomasse.png
Drevené pelety
Oblasť použitia
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png
Rodinný dom, komerčná prevádzka, novostavba a modernizácia
Obsluha
Digitálna regulácia Ecotronic s grafickým a dobre čitateľným displejom s viacriadkovým zobrazením zrozumiteľného textu.
Príprava teplej vody
Je potrebný prídavný zásobníkový ohrievač vody
Ďalšie vlastnosti
Automatické zapaľovanie spaľovacej komory rotujúcou mriežkou z nehrdzavejúcej ocele pre vysokú funkčnú spoľahlivosť a dlhé intervaly čistenia. Vyprázdnenie popolníka len raz alebo dvakrát za rok.
Produktschnitt Pelletkessel Vitoligno 300-C