Vitoligno 250-F je určený v manuálnom režime pre spaľovanie kusového dreva, drevených brikiet a zvyškov dreva s hoblinami a v automatickom režime na spaľovanie drevených peliet alebo drevenej štiepky.

Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Vykurovací kotol na biomasu pre manuálnu a automatickú prevádzku
 • Vysoký komfort obsluhy vďaka zásobovaniu drevom zvrchu
 • Automatický režim dopravy drevených peliet alebo štiepky
 • Účinnosť kotla: až 92 %
 • Regulácia Lambda sondou zaručuje nízke emisie
 • Kompletné prekáblovanie – stačí zasunúť konektory
 • Presná teplotná stratifikácia akumulačnej nádrže vykurovacej vody použitím regulačného ventilu akumulácie – zabraňuje narušeniu vrstvenia spiatočkou (príslušenstvo)
 • Regulované zvýšenie teploty vratnej vody je už kompletne zmontované
 • Zužitkovanie zvyškového tepla s až o 8 % vyššou mierou využitia
 • Automatické zapaľovanie teplovzdušným ventilátorom
 • Automatické čistenie výmenníka tepla
 • Automatické odstraňovanie popola do 20 litrovej nádoby na popol (príslušenstvo)
 • Pohodlná obsluha cez smartfón prostredníctvom aplikácie Viessmann


Pre manuálne a automatické vsádzanie

Vykurovací kotol na drevo Vitoligno 250-F spaľuje kusové drevo, drevené pelety, drevnú štiepku, drevené brikety, drevené zvyšky s pilinami a kusovým drevom.

Len polená je potrebné dokladať ručne, inak tento kotol možno prevádzkovať z veľkej časti automaticky.

Pri výkonnostnom spektre od 35 do 100 kW je to kotol pre modernizáciu a novostavbu bytových domov a na komerčné/profesionálne aplikácie.


Tiež automaticky: Zapaľovanie a odstraňovanie popola

Pre Vitoligno 250-F je k dispozícii automatický systém vsádzania a automatický zápal pomocou dúchadla horúceho vzduchu.

Na samočinné odstraňovanie popola je tu k dispozícii uzavretá popolnica.

V lete je v kombinácii so zásobníkovým ohrievačom vody možný aj ohrev pitnej vody.
 

Holzheizkessel Vitoligno 250-F

Kotol na kusové drevo Vitoligno 250-F

Vitoligno 250-F dokáže premeniť celú škálu drevených palív na tepelnú energiu. Keď je kotol v automatickej prevádzke prebieha zapaľovanie automaticky prostredníctvom automatického teplovzdušného ventilátora. V kombinácii s akumulačným zásobníkom vody dokáže dokonalo modulovať aj pri nízkej záťaži (v režime ohrevu len pitnej vody v letnom období).

Samočistiaci povrch výmenníka tepla

Zvislé povrchy výmenníka tepla sú neustále čistené motoricky poháňanými špirálovými pružinami. Pohonný mechanizmus je umiestnený v spodnej časti a chránený prúdom studených plynov. Pri ročnej údržbe je možné tieto virbulátory jednoducho vybrať zhora von. Vysoká účinnosť kotla Vitoligno 250-F je založená na pomalom prehorievaní, optimálnych prestupoch tepla v jednotlivých ťahoch kotla ako aj na využití zvyškového tepla v popole. Pri normálnej prevádzke sa popol automaticky odvádza z hlavnej spaľovacej komory dozadnej spaľovacej komory, aby tam mohol úplne odovzdať svoje zvyškové teplo.

Veľký plniaci priestor

Veľký plniaci priestor nad spaľovacou komorou umožňuje komfortnú prevádzku na kusové drevo. Na prepnutie do manuálneho režimu stačí stlačiť tlačidlo (funkcia vzduchovej klapky je patentovaná).warmwasserspeicher.jpg

Vzájomne zladené: Systémová technika

"Celok je viac, než len súčet svojich jednotlivých dielov." V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé komponenty vykurovania, ktoré spĺňajú vysoké štandardy firmy Viessmann čo do kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Všetky produkty sú integrované do vzájomne zladeného a uceleného systému, v rámci ktorého sú všetky prvky vzájomne kompatibilné. Totiž len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika firmy Viessmann zahŕňa všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre najvyšší komfort teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na úspornú podporu kúrenia.
 

Rez produktu

Prehľad

Výkon
35 až 100 kW
Prípustná prevádzková teplota
do 95 °C
Prípustný prevádzkový tlak
3 bar (0,3 MPa)
Účinnosť
až 92%
Energetická trieda
A+ (až 49 kW)
Palivo
icon-biomasse.png
Polená, kusové drevné zvyšky, pelety, drevná štiepka, drevené brikety, voľné drevné zvyšky
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Rodinný dom,, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácia
Obsluha
Regulácia podľa vonkajšej teploty
Príprava teplej vody
Je potrebný prídavný zásobníkový ohrievač vody, aby vysoký teplovodný kotol
Ďalšie vlastnosti
Automatické odstraňovanie popola v popolnici 20 litrov (voliteľná výbava)
Vitoligno-250-F-Schnitt.png