Vykurovanie peletami ako kompletné riešenie 

Ako zvláštna forma vykurovania drevom spája peletový kotol čistú vykurovaciu techniku ​​kotlov na kusové drevo s veľmi vysokým komfortom obsluhy nástenného plynového kotla. Naviac je k dostaniu v mnohých výkonoch a preto sa prispôsobí takmer každej potrebe tepla.

Rozdiel medzi peletovým kotlom a kachlami

V hovorovej reči sa zamieňa peletové vykurovanie alebo peletový kotol ešte s kachlami na pelety. Pritom je rozhodujúci rozdiel medzi oboma druhmi: peletový kotol sa spravidla používá ako ústredné kúrenie a zásobuje celú budovu teplom na vykurovanie a užitkovú vodu. Peletové kachle naopak pracujú väčšinou ako krb, ak sa neprevádzkujú s prietokom vody. Často sa inštalujú v obytnej časti a vytvárajú útulné prostredie s vysokým podielom vyžarovaného tepla. Tento účinok posilňujú presklené dvierka ohniska, ktoré umožňujú priamy pohľad na spaľovanie. Ak sa peletové kachle prevádzkujú s prietokom vody, sú schopné podporiť vykurovanie.

Konštrukcia a funkcia peletového vykurovania 

Peletové vykurovanie existuje v poloautomatickej a plnoautomatickej variante. Pri poloautomatickom peletovom vykurovaní musí majiteľ zariadenia plniť pelety ručne do zásobníka na pelety. Odtiaľ sa dostanú po dávkach a plynule ku spaľovacej komore. Pri plnoautomatickej verzii nie je táto práca potrebná. Namiesto toho sa palivo dostane cez dopravník zo skladovacieho priestoru priamo ku kotlu - a to bez pričinenia majiteľa zariadenia.

Okrem skladovacieho priestoru popr. zásobníka sa peletový kotol skladá zo stabilného plášťa, spaľovacej komory zo žiaruvzdorného materiálu, posuvného roštu, systému vynášania popola a výmenníka tepla. Účinné spaľovanie a veľmi vysoká účinnosť sa realizujú pomocou spaľovacieho vzduchu pomocou regulácie primárneho a sekundárneho vzduchu s podporou Lambda sondy.

Lambda sonda a snímače teploty spalín kontrolujú proces spaľovania

Než môže začať proces spaľovania, dopravia sa pelety ku spaľovacej komore. Ak je spaľovacia komora naplnená, začne proces automatického spaľovania. Zabudovaná Lambda sonda a snímače teploty spalín kontrolujú proces spaľovania a zaisťujú, aby sa pelety optimálne a úplne spálili. So vznikajúcim teplom sa ohrieva integrovaný výmenník tepla, ktorý teplo odovzdáva znovu do vykurovacieho obehu.

pelletkessel-pellets-m.png

Pelety

Pelety predstavujú najviac komprimovanú formu drevnej energie o vysokej výhrevnosti. Na výrobu peliet podľa DIN-Plus alebo ÖNORM sú používané 100 percentne prírodné drevné zvyšky. Pelety na kúrenie vznikajú vo veľkom množstve vo forme hoblín alebo pilín ako odpadový produkt v drevospracujúcom priemysle.

Skladovanie paliva

Skôr ako môže majiteľ domu začať vykurovať peletami, musí si najprv toto palivo kúpiť. Aby sa pelety nemuseli objednávať každých pár týždňov znova, odporúča sa kúpiť zásobu peliet na rok. Ako veľká zásoba nakoniec bude, závisí na tom, kde sa pelety uskladňujú. V praxi sa často používajú tkaninové silá s príslušnou rámcovou konštrukciou. Dajú sa jednoducho, vhodne a čisto umiestniť vo vnútri budovy.

Vzdialenosť medzi skladovacím priestorom a linkou pokiaľ možno menej ako 30 m 

Inú možnosť skladovania poskytujú podzemné cisterny alebo vyprázdnený pivničný priestor, nazývaný tiež násypný priestor. Pomocou prepravného zariadenia sa pelety dostanú k peletovému kotlu a odovzdajú v ňom svoju energiu. Pri skladovaní peliet je nevyhnutné, že musí byť skladovací systém prístupný zvonku. Ďalej by nemala vzdialenosť k linke byť viac ako 30 metrov. Inak sa nedá plniť nádrž silážnym vozidlom.

Navyše sa musí dbať na to, aby pelety zostali suché. Pretože pri príliš vysokej vlhkosti môže palivo napučiavať a lepiť sa, čo má negatívny vplyv na spaľovanie. Ak nieje k dispozícii dostatok miesta pre sklad peliet, môžu majitelia domov postaviť aj malú nádrž vedľa peletového kotla a plniť ho ručne.

Preprava

K súčastiam plnoautomatického peletového vykurovania patria aj prepravné zariadenia. V praxi sa často používajú obidva varianty posuvný rošt a vákuový systém nasávania. Posuvný rošt má tvar vrtáka a prepravuje pelety zo skladu k peletovému kotlu svojím rotačným pohybom. Pokladá sa spravidla na podlahe a je vzhľadom k svojej konštrukcii málo flexibilní. Aby sa palivo bez problémov dostalo k peletovému kotlu, mala by byť vzdialenosť medzi oboma malá.

Flexibilnejšie v použití sú naproti tomu vákuové systémy sania. Cez saciu turbínu sa nasávajú pelety a cez sacie potrubie sa dostanú k peletovému kotlu. Väčšie skladovacie priestory môžu mať aj viac sacích bodov, čím je vždy zaručený prísun paliva aj u veľkého vykurovacieho zaťaženia. Vákuové systémy sania môžu preklenúť výrazne väčší úsek a preto sa hodia na použitie, pri ktorých sú skladovací priestor a kotol ďaleko od seba.

Peletové kotly

Kotol na pelety možno ideálne kombinovať so solárnou technikou. Automatické kotly na pevné palivo sa vyznačujú jednoduchým zaobchádzaním a nadmieru komfortným vykurovaním. Automatické kotly majú prakticky všetko automatizované - od plnenia peletami až po čistenie.