heizen-holz-pellets.jpg

Pelety

Pelety predstavujú najviac komprimovanú formu drevnej energie o vysokej výhrevnosti. Na výrobu peliet podľa DIN-Plus alebo ÖNORM sú používané 100 percentne prírodné drevné zvyšky. Pelety na kúrenie vznikajú vo veľkom množstve vo forme hoblín alebo pilín ako odpadový produkt v drevospracujúcom priemysle.