PV-Soeichersysteme-1-2.jpg

Elektrina zo slnka

Systémy akumulácie elektriny firmy Viessmann na uchovanie „doma“ vyrobeného prúdu zvyšujú vlastnú spotrebu a tým aj efektivitu fotovoltaického systému. Ak domácnosť práve elektrický prúd nepotrebuje, tak systém začne nabíjať akumulátor prúdu. V prípade potreby je možné tento prúd využiť,   napr. pre rôzne elektrospotrebiče. Ak je akumulátor elektriny nabitý a žiadny spotrebič nie je aktívny, tak je prúd odvádzaný  do verejnej siete a finančne preplácaný.

Systémy akumulácie elektriny

Systémy akumulácie prúdu firmy Viessmann na uchovanie doma vyrobeného prúdu zvyšujú mieru vlastnej spotreby a tým aj účinnosť fotovoltaického zariadenia. Ak domácnosť práve elektrický prúd nepotrebuje, tak systém začne nabíjať akumulátor prúdu. V prípade potreby je možné tento prúd využiť, napr. pre rôzne elektrospotrebiče. Ak je akumulátor elektriny nabitý a žiadny spotrebič nie je aktívny, tak je prúd odvádzaný do verejnej siete a finančne preplácaný.