Vitovolt 200 – umožňuje nezávislosť od cien elektriny


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Kvalitný fotovoltaický modul za zaujímavú cenu
  • Efektívna samospotreba solárnej elektriny
  • Indikácia výnosu cez Internet a mobilné koncové zariadenia
  • Vyhotovenie odolné proti poveternostným vplyvom pre spoľahlivú prevádzku
  • 5-ročná záruka


Výkonný modul pre elektrinu zo slnka

8,5 m² fotovoltaickej plochy stačí na pokrytie priemernej ročnej spotreby jedného obyvateľa. Na stavbu vhodného zariadenia predstavuje Vitovolt 200 fotovoltaický modul za výhodnú cenu.

Spotreba vlastnej elektriny, preplácanie elektriny odvedenej do verejnej distribučnej siete a dotačné programy sú všetko dôvody, pre ktoré sa táto investícia skutočne oplatí. Okrem toho zvyšuje aj atraktívnosť nehnuteľnosti, a tým, samozrejme, aj jej cenu.


Všetky komponenty sú vzájomne zladené

Tento na zapojenie už predpripravený modul sa vďaka svojej nízkej hmotnosti ľahko inštaluje na strechu. Elektrické vedenia je potrebné len vzájomne „zastrčiť“, striedače a montážne systémy fotovoltaického systému sú vzájomne zladené.

Fotovoltaické moduly Vitovolt 200 sú k dispozícii s monokryštalickými, ako aj polykryštalickými článkami. Monokryštalické solárne články sú mimoriadne výkonné a odporúčajú sa pre malé strechy orientované južne. Naproti tomu sa hodia polykryštalické moduly so svojou nižšou účinnosťou hlavne pre väčšie plochy striech.

Fotovoltaické moduly sú vhodné pre rodinné domy, ako aj strechy komerčných či priemyselných prevádzok.


Vitovolt 200 fotovoltaický modul

Fotovoltaické moduly Vitovolt 200 sú k dispozícii s monokryštalickými ako aj polykryštalickými kremíkovými článkami.

Fotovoltaické moduly pozostávajú zo sklolaminátu, kde sú jednotlivé solárne články uložené v dvoch umelohmotných fóliach. Na zadnú stenu sa používa krycia fólia odolná proti poveternostným vplyvom. Tabuľa a fólie sa potom laminovaním spoja aby boli články spoľahlivo chránené proti poveternostným vplyvom.

Modul pripravený na zapojenie sa pre jeho nízku hmotnosť veľmi jednoducho montuje na strechu.

Elektrina zo slnka. 8,5 m² fotovoltaiky stačí na pokrytie priemernej spotreby elektriny jedného obyvateľa.

Fotovoltaické strešné systémy ponúkajú v súčasnosti dva spôsoby využitia domácej solárnej elektriny. Elektrinu môžeme celú odviesť do verejnej siete alebo ju celú či čiastočne využiť na vlastnú spotrebu.

V minulosti bolo odvádzanie všetkého vyrobeného solárneho prúdu do verejnej siete atraktívnejšie. Klesajúce ceny za preplácanú solárnu elektrinu na jednej strane a stúpajúce náklady na jeho výrobu na strane druhej robia práve druhú možnosť, teda využívanie solárnej elektriny na vlastnú spotrebu - stále zaujímavejšou.

Za týchto okolností sa stále viac stavebníkov zaujíma o tento druh výroby elektriny:

●  Prispejete viditeľne k ochrane životného prostredia. Fotovoltaické systémy znižujú množstvo emisií a sú šetrné k prírodným zdrojom.
●  Solárnu elektrinu sa dá dnes vyrábať už výrazne lacnejšie, ako sú odberné ceny elektriny pre domácnosti.
● Zvýšite tak atraktívnosť vašej nehnuteľnosti.

Druck

Efektívna samospotreba solárnej elektriny

Keďže je doma vyrobená elektrina výhodnejšia ako elektrina z verejnej distribučnej siete, ponúka jej samospotreba finančné výhody. Optimálna koncepcia zariadenia v spojení s dokonale zladenými komponentmi umožňuje vysokú mieru samospotreby.

[1] Fotovoltaický systém
[2] Striedač fotovoltaiky
[3] Meracie hodiny fotovoltaiky
[4] Spotrebič
[5] Meracie hodiny tepelného čerpadla
[6] Tepelné čerpadlo s jednotkou Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Meracie hodiny pre odber a odvod elektriny
[8] Verejná elektrická sieť

Rez produktu

Prehľad

Výkon
do 280 Wp
Účinnosť modulu
do 17,1 %
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, komerčné prevádzky, obce | Novostavby a modernizácie
Ďalšie vlastnosti
Vysoká mechanická pevnosť voči pôsobeniu snehu, vetra a podtlaku vďaka nehrdzavejúcemu hliníkovému rámu.
Vitovolt-200-Schnitt.png

Kremíkový solárny článok

Prehľad

Výkon
do 280 Wp
Účinnosť modulu
do 17,1 %
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, komerčné prevádzky, obce | Novostavby a modernizácie
Ďalšie vlastnosti
Vysoká mechanická pevnosť voči pôsobeniu snehu, vetra a podtlaku vďaka nehrdzavejúcemu hliníkovému rámu.
Silizium-Solarzelle.png

Fotovoltaická dobíjacia stanica v závode Allendorf

Fotovoltaická tankovacia stanica v závode Allendorf

Zákazníci, dodávatelia a hostia spoločnosti Viessmann si môžu pred Infocentrom závodu Allendorf dobiť baterku svojho elektromobilu na ďalšiu cestu; šesť dobíjacích stojanov je pre nich k dipozícii. Elektrina 100 %-tne vzniká priamo z fotovoltaických modulov umiestnených na streche dobíjacej stanice. AJ BMW i3 nalakované s jasnou farbou Vitorange je dobíjané na tomto mieste. Tento automobil dopĺňa vozový park závodu Allendorf a používa sa na jazdy v okolí závodu.

Chcem objednať prospekty
Prospekty

Vyžiadanie prospektov