Dopyt na cenovú kalkuláciu | Viessmann

Vaše osobné údaje používame len v zmysle nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov.

 

*Telefónne číslo resp. prípadne uvedená e-mailová adresa budú spoločnosťou Viessmann resp. ňou poverenými tretími osobami použité len na kontaktovanie či spätné dopyty v súvislosti s vypracovaním cenovej kalkulácie.

 

* 2 Informácie k odvolaniu

Odvolanie je treba adresovať na:

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava

alebo cez e-mail info@viessmann.sk