Vitovent 300-W – výkonný bytový vetrací systém


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Vetrací systém Vitovent 300-W 300 m3/h a 400 m3/h.
  • Tepelná pohoda.
  • Zdravá klíma v miestnosti.
  • Menej zápachu.
  • Vyrovnaná vlhkosť zabraňuje tvorbe plesní a škodám na objekte.
  • Vyššia bezpečnosť proti vlámaniu a hluku v dôsledku zavretých okien.
  • Filtrovanie vonkajšieho vzduchu – dôležité pre alergikov. 
  • Úsporné motory na jednosmerný prúd s konštantným objemovým prietokom a vyvážovacou reguláciou udržiavajú konštantný prietok vzduchu a to nezávisle od statického tlaku.
  • Veľmi vysoký stupeň spätného získavania tepla znižuje tepelné straty v dôsledku vetrania na minimum a znižuje tak náklady na vykurovanie.
  • Komfortná regulácia cez pripojené diaľkové ovládanie.

Vetranie takmer úplne bez energetických strát

Bytový vetrací systém Vitovent 300-W sa vyznačuje mimoriadne nízkou spotrebou energie. Výkonný výmenník tepla v chladnom ročnom období dokáže využiť až 93 % tepla v opotrebovanom vzduchu na ohrev čerstvého vzduchu.

Zabudovaný predhrievací register garantuje priebežne beznámrazovú prevádzku jednotky Vitovent 300-W aj pri znížených vonkajších teplotách.

Diaľkové ovládanie, ktoré je súčasťou dodávky umožňuje komfortnú reguláciu tohto vetracieho zariadenia priamo z obytného priestoru.


Silné argumenty v prospech bytového vetrania

V bytovej výstavbe boli dosiahnuté značné pokroky v oblasti šetrenia energií. Ročná spotreba energie staršieho rodinného domu dosahuje dnes okolo 200 kWh/m². Vďaka účinnej izolácii dnes novostavba spotrebuje okolo 70 kWh/m²/a.

Táto nízka (s)potreba energie tiež hovorí v prospech bytového vetracieho systému: Takto je v priestore zabezpečený čerstvý vzduch a nízka hlučnosť. Stavebná hmota je takto chránená a spotreba energie je tiež nižšia.
 

Bytový vetrací systém s rekuperáciou tepla

( A ) Opotrebovaný vzduch
( B ) Privádzaný vzduch
( C ) Odvádzaný vzduch
( D ) Vonkajší vzduch
( E ) Bytový vetrací systém Vitovent

Vitovent-300-Schema.png

Prevencia plesní a ochrana objektu

Vlhký vzduch v miestnostiach je jednou z hlavných príčin tvorby plesní. Plesne môžu vážne poškodiť zdravie obyvateľov a trvalo poškodiť aj samotnú stavbu. Bytový vetrací systém stojí určite menej ako odstraňovanie škôd spôsobených plesňami. 

Alergici môžu konečne voľne dýchať 

Vetracie systémy Vitovent 300-W znamenajú skutočnú úľavu pre alergikov. Účinný filtračný systém s voliteľným peľovým filtrom odstraňuje z privádzaného vzduchu alergény a škodliviny. Rast a šírenie roztočov sa výrazne obmedzí a vytvorí sa tým zdravá klíma v miestnosti. 

Doprajte si kľud a bezpečnosť

Neustálou výmenou vzduchu cez Vitovent300-W už budete okná otvárať tak nanajvýš na ich umytie. Zvýšite si takto bezpečnosť voči vlámaniu a nebudete vystavený pouličnému hluku.

Vetranie takmer bez energetických strát

Vetracie systémy Vitovent 300-W pracujú mimoriadne úsporne. Výkonný výmenník tepla využije počas chladných mesiacov až 93 percent tepla z odvádzaného vzduchu na ohrev čerstvého vzduchu, ktorý prúdi do vnútorných priestorov.

Integrovaný elektrický predohrev garantuje plynulú a mrazuodolnú prevádzku Vitovent 300-W aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Prirodzené chladenie

V teplom ročnom období možno kompletne obísť výmenník tepla jednotky Vitovent 300-W cez integrovanú automatickú obtokovú klapku. Spínaním podľa vonkajšej teploty sa v noci dostáva do miestností chladný a čerstvý vonkajší vzduch.

Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C

Jednoduchá obsluha

Obsluha Vitovent 300-W prostredníctvom regulácie tepelného čerpadla Vitotronic 200, typ WO1C

Dialkove_ovladanie_LB1.jpg

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie umožňuje komfortnú reguláciu vetracieho zariadenia z referenčného priestoru.


Rez produktu

Prehľad

Objemový prúd vzduchu
až 300 m³/h (typ HR A300) / 400 m³/h (typ HR A400)
Trieda energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ č. 1254/2014
energieeffizienklasse.png
A, A+
Vhodné pre obytnú plochu
do cca 230 m²
Stupeň rekuperácie tepla
až 93 %
Aplikačná oblasť
Rodinné domy alebo byty | novostavby
Druh montáže
Montáž na stenu
Ďalšie vlastnosti
Komfortná regulácia cez priamo pripojené diaľkové ovládanie (je súčasťou dodávky). Automatický bajpas pre prirodzené chladenie Integrovaný elektrický predhrievací register zabezpečuje priebežnú prevádzku bez námrazy aj pri znížených vonkajších teplotách.
Vitovent-300-W-Schnitt.png