Vitoflex 300-UF – pre najdrsnejšie použitie


Profitujte aj vy z týchto výhod

 • Plnoautomatický vykurovací kotol na drevo s roštovým kúreniskom
 • Menovitý tepelný výkon: 390 až 1250 kW
 • Pre drevené palivá s obsahom vody do 50 % (W50*)
 • Vysoká účinnosť vďaka osvedčenej spaľovacej technike, trojťahovému výmenníku tepla, modulujúcej regulácii výkonu a regulovanému prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu
 • Max. teplota na výstupe do 100 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar
 • Jednoduchá údržba vďaka plnoautomatickému odstraňovaniu popola a pneumatickému čistiacemu systému (príslušenstvo)
 • Vyspelé poistné zariadenia umožňujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
 • Optimálny výkon zariadenia sa dosahuje konštrukciou a dodávkou všetkých komponentov z jednej ruky
 • Automatické zapaľovacie zariadenie eliminuje nutnosť zachovania žeravých uhlíkov a šetrí palivo (príslušenstvo – len pre palivá s obsahom vody nižšímako 40 %)
 • Náš tím expertov vám zariadenie individuálne naplánuje
 • Vynikajúca regulácia výkonu od 30 do 100 %

Čisté a účinné spaľovanie

Vitoflex 300-UF je dimenzovaný pre tie najťažšie podmienky (vysoká pružnosť použitého paliva od w10 do w50). Spaľovací priestor je vymurovaný lisovanými a pálenými šamotovými tehlami s vysokým podielom ílu - na dosiahnutie čo najvyššej odolnosti.

Všetky prvky roštu pozostávajú z kvalitnej hrubostennej oceľo-liatiny a vzdorujú aj tým najvyšším teplotám.
 

Kombinácia spaľovania na posuvnom a podsuvnom rošte

Kombinácia spaľovania na posuvnom a podsuvnom rošte zodpovedá u jednotiek Vitoflex 300-UF najnovšiemu technickému vývoju. Plniaca závitovka vedie drevené palivo do mufle, kde dochádza k jeho predsušeniu.

Na vonkajšom rošte a pohyblivom posuvnom rošte dochádza k úplnému odplyneniu paliva. Následne dochádza k spaľovaniu takto vytvoreného drevoplynu pri regulovanom prívode sekundárneho vzduchu.

Vitoflex 300-UF – Holzheizkessel mit Rostfeuerung

Najvyššia kvalita pri návrhu ako aj konštrukcii

Vykurovací kotol Vitoflex 300-UF na drevo je navrhnutý pre najnáročnejšie podmienky použitia (široká flexibilita paliva W10 až W50).

Spaľovací priestor je vyhotovený z lisovanýcha pálených šamotových tehál s vysokým obsahom ílu, čím sa zabezpečuje mimoriadna odolnosť. Všetky prvky roštu pozostávajú z kvalitnej a hrubostennej chrom-oceľovej liatiny, takže odolávajú aj tým najvyšším dosahovaným teplotám. Vykurovací kotol Vitoflex 300-UF na drevo je vybavený osvedčeným trojťahovým výmenníkom pre maximálny prenos tepla a vysokú účinnosť.

Vykurovací kotol na drevo s roštovým spaľovaním konštruovaný podľa najnovšieho stavu techniky s výkonom 390 až 1250 kW. Pre drevené palivá s maximálnym obsahom vody 50 %.

Kombinácia pohyblivého roštu s osvedčeným žiarovým lôžkom a nakloneným vonkajším roštom optimálnym spôsobom spája pri kotle Vitoflex 300-UF výhody spaľovania na pohyblivom rošte s výhodami podsuvného roštového spaľovania. Dopravná závitovka vedie palivo nažiarové lôžko, kde dochádza k jeho predsušeniu. Na vonkajšom rošte a následne na pohyblivom posuvnom rošte sa palivo kompletne splyňuje. Následne je takto vygenerovaný drevoplyn spaľovaný pomocou regulovaného prívodu sekundárneho vzduchu.

Čisté a účinné spaľovanie

Osvedčená spaľovacia technika kotla Vitoflex 300-UF dosahuje podobné emisné hodnoty, ako moderné plynové zariadenie a v závislostiod daného paliva udržiava emisie CO, NOx ako aj prachových častíc (TZL) na minime. Kombinácia spaľovacej techniky a digitálnej regulácie modulovaného výkonu umožňujeúčinnosti až 92 %.


Rez produktu

Prehľad

Výkon (kW)
390 až 1250 kW
Spaľovanie
Rotačné spaľovanie
Prípustné teploty na prívode
do 100 °C
Maximálny prevádzkový tlak
6 barov
Účinnosť
až 92%
Palivo
icon-biomasse.png
Drevené pelety, lesná štiepka (max. W50/G50), drevné zvyšky
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Veľké obytné budovy, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácia
Ďalšie vlastnosti
Plnoautomatické odstraňovanie popola Modulujúca regulácia výkonu v rozsahu 30-100 %. Automatický zápal zabraňuje udržiavaniu žiaru, čím šetrí palivo.
Pyrotec-Schnitt.png