Služby pre médiá

© Copyright  – Upozornenie

Tlačové texty, fotografie a obrázky, ktoré tu je možné stiahnuť, sa môžu použiť pre redakčné a vedecké účely. V lačových a online vydaniach je nutné pridať k fotografiám a obrázkom upozornenie s nasledujúcicm textom "Zdroj: Viessmann, s.r.o." alebo konkrétny názov daného produktu. Zverejnenie je bez nároku na honorár. V prípade tlačových médií žiadame o zaslanie kópie tlačového výstupu (na adresu Viessmann, s.r.o., Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava), v prípade elektronických m´dií o stručnú správu formou e-mailu.