Vitosorp 200-F:

plynový adsorpčný vykurovací kotol s novým výkonom

Vo forme kotla Vitosorp 200-F je od apríla roku 2014 k dispozícii najúčinnejšia technológia výroby tepla pomocou plynu pre rodinné domy. Úspora oproti plynovým kondenzačným kotlom môže dosiahnuť až 25 percent. Štítkom „Design Plus powered by ISH“ označený kotol je teraz k dispozícii aj s výkonom 15 kW. Okrem tepla zo zeme je teraz možné ako tepelný zdroj využívať aj solárne kolektory.

Adsorpčný plynový vykurovací kotol je prispôsobený tepelnej spotrebe rodinného domu. Využívaním energie okolitého prostredia tieto zariadenia už dnes spĺňajú sprísnené požiadavky EnEV 2016. Efektívnym riešením je Vitosorp 200-F s výkonom 15 kW však aj pre modernizácie, nakoľko sú tu možné teploty na výstupe až 75 °C (odporúčaná hodnota je < 55 °C).

Modul adsorpčného výmenníka tepla pre veľkú časť ročného vykurovania

Vitosorp 200-F vo forme kompaktného zariadenia v sebe spája osvedčenú plynovú kondenzačnú techniku a inovatívnu technológiu zeolitových tepelných čerpadiel. Modul adsorpčného výmenníka tepla dokáže s výkonom 4,8 kW pokryť základné tepelné potreby a prevziať veľkú časť vykurovania počas roka. Využívať je možné zemný alebo skvapalnený plyn.

V hermeticky uzavretom chladiacom okruhu modulu tepelného čerpadla sa využíva zeolit a voda. Pritom vôbec nedochádza k spotrebe týchto látok a celý adsorpčný proces je prakticky neobmedzene opakovateľný. Zeolit prijíma vodnú paru generovanú teplom z pôdy alebo zo solárnych kolektorov a pritom uvoľňuje vysoké využiteľné teploty na vykurovanie a na ohrev pitnej vody. Plynový kondenzačný kotol potom viazanú vodnú paru znovu odparí. Teplo uvoľňované pri následnej kondenzácii pary je tak isto prenášané na vykurovací systém.

Výmenník tepla vo Vitosorp 200-F je povrstvený zeolitom. Prenosová plocha medzi zeolitom a výmenníkom tepla sa takto maximalizuje a kontakt je bezprostredný. Prenos tepla na vykurovaciu vodu je takto veľmi účinný, čím je možné dosiahnuť vysoký normový stupeň využitia tepla a to až 125 %.

Osvedčená plynová kondenzačná technika pre špičkové záťaže

Počas mimoriadne chladných dní pokrýva integrovaný kondenzačný modul záťažové špičky. Okrem toho zabezpečuje aj komfortnú prípravu teplej vody. Osvedčená kombinácia plynového horáka MatriX a výmenníka tepla Inox-Radial zabezpečuje účinnú premenu plynu na teplo. Na výmenník tepla poskytuje Viessmann desaťročnú záruku na netesnosť v dôsledku korózie (www.viessmann.sk/sk/Servis/zaruka-5rokov-10-rokov).

Pružné sprístupnenie výhodných zdrojov tepla

Dimenzovanie plynového adsorpčného vykurovacieho kotla teraz alternatívne umožňuje aj využívanie zemského či solárneho tepla. Pri modernizácii je možné už jestvujúce solárne kolektory integrovať napr. cez akumulačný zásobník vykurovacej vody Vitocell 140-E. Výhodné riešenie predstavuje aj zemná sonda, lebo vrt je potrebné vyhotoviť len do hĺbky asi 50 metrov.

Výhody pre našich partnerov

 • Pružnosť pri použití aj umiestnení.
 • Voliteľné využívanie solárneho či tepla zo zeme.
 • Inštalácia a údržba je rovnaká, ako v prípade plynových kondenzačných kotlov.
 • Jednoduché hydraulické začlenenie.
 • Jednoduché premiestnenie na miesto inštalácie, nakoľko ide o dva oddelené moduly.
 • Rýchle a bezchybné sprevádzkovanie (Asistent sprevádzkovania).
 • Automatické hydraulické vyregulovanie bez odborných znalostí cez Vitoflow.
 • Rýchla pripravenosť na prevádzku, lebo táto je možná aj bez zemných vrtov či solárnych kolektorov.
 • Bezúdržbový modul adsorpčného výmenníka tepla.
 • Príslušenstvo a systém spalín sú rovnaké ako u plynových kondenzačných kotlov Vitodens.

Výhody pre prevádzkovateľov

 • Zníženie spotreby energie až o 25 %.
 • Nízka hlučnosť a prevádzková spoľahlivosť ako u plynového kondenzačného kotla.
 • Vysoký komfort prípravy teplej vody pomocou rýchloohrevu pitnej vody (vyhotovenie s výkonom 11 kW).
 • Ekologické pracovné médiá (zeolit a voda).
 • Regulácia Vitotronic s jednoduchou obsluhou a zobrazením energetických ziskov z okolitého prostredia, pričom je možná aj obsluha na diaľku cez patričnú aplikáciu
 • Nenáročné získavanie tepla z okolitého prostredia pričom možno použiť solárne zariadenia už od plochy 7 m2
 • Rovnako nízke náklady na údržbu ako u plynových kondenzačných kotlov Vitodens

Technické údaje

 • Výkon:
  - 1,8 až 11 kW
  - 1,8 až 15 kW
 • Ročný stupeň využitia tepla pri 35/28 °C podľa nemeckej normy VDI4650-2:
  - Zemské teplo (11 kW): 119 % (Hs)
  - Solárne teplo (15 kW): 134 % (Hs)
 • Maximálna výstupná teplota na prívode 75 °C (odporúča sa < 55 °C)

Termín dodania

Plynový adsorpčný vykurovací kotol Vitosorp 200-F s menovitým vykurovacím výkonom 11 kW je už k dispozícii. Vyhotovenie s menovitým tepelným výkonom 15 kW je k dispozícii od apríla 2015.