Certifikačné školenie pre fotovoltické systémy 

Kvalitné vzdelanie z pohľadu funkčnosti a realizácie fotovoltických systémov má v súčasnosti vysokú prioritu. Vo Viessmann sme hrdí na to, že práve takéto Certifikačné školenie pre fotovoltické systémy poskytujeme našim obchodným partnerom a to v spolupráci s najpovolanejšími subjektmi na Slovensku: Slovenským elektrotechnickým zväzom – Komorou elektrotechnikov Slovenska.

Každé školenie pozostáva z dvoch školiacich dní. V prvý deň účastníci absolvujú tzv. "Všeobecný modul" (určený je pre viaceré cieľové skupiny: montážnici, servisní a revízni technici, projektanti), počas ktorého získajú poznatky v oblasti základných princípov a náležitostí realizácie fotovoltických systémov.

Počas druhého dňa je možné absolvovať 1. "Modul pre montážnikov, servisných a revíznych technikov", pričom je účastník vyškolený v nasledovných oblastiach:

Úvod do fotovoltiky
Základné informácie o fotovoltike. Využitie získanej elektrickej energie zo slnka. Návrh fotovoltického zdroja s ohľadom na možnosti a potreby investora. Riziká zariadení s jednosmerným prúdom a inštalácie panelov – ako im predchádzať správnym návrhom. Ochrana fotovoltických zariadení pred bleskom.

Legislatíva a predpisy
Prehľad legislatívnych predpisov a noriem týkajúcich sa fotovoltiky.

OPaOS fotovoltických zariadení
Revízie a merania na fotovoltike. Ochranné opatrenia a ich overovanie v praxi. Metodické postupy a bezpečnostné požiadavky pred uvedením fotovoltického zdroja do prevádzky.

IMG-5605_605x341px.jpg

Alebo je možné absolvovať 2. "Modul pre návrh a projektantov", pričom v tomto prípade je účastník vyškolený v týchto oblastiach:

Úvod do fotovoltiky
Základné informácie o fotovoltike. Využitie získanej elektrickej energie zo slnka. Návrh
fotovoltického zdroja s ohľadom na možnosti a potreby investora. Riziká zariadení
s jednosmerným prúdom a inštalácie panelov – ako im predchádzať správnym návrhom.
Ochrana fotovoltických zariadení pred bleskom.

Legislatíva a predpisy
Prehľad legislatívnych predpisov a noriem týkajúcich sa fotovoltiky.

Projektovanie FVE
Projektová činnosť a nadväzujúce súvislosti v stavebnom procese. Základné princípy
jednotlivých komponentov, ich vzájomné súvislosti z pohľadu technického návrhu,
bezpečnosti a ochrany života a zdravia, protipožiarnej ochrany ako aj procesného
spracovania diela. Výpočet a návrh jednoduchého zdroja. Zostavenie a obsah projektovej
dokumentácie.

IMG-5604_605x341px.jpg

Po absolvovaní oboch školiacich dní (tzn. Všeobecného modulu a jedného z modulov v druhom školiacom dni) účastník obdrží oficiálny Certifikát o absolvovaní odborného semináru – Fotovoltická elektroinštalácia v súčasnej praxi.

Získaním tohto certifikátu sa naše partnerské firmy/účastníci školení stanú súčasťou zoznamu našich partnerov, ktorí majú označenie certifikovaného partnera na inštaláciu fotovoltických systémov Viessmann, pričom ich koncoví zákazníci môžu v rámci tohto zoznamu vyhľadať a osloviť na inštaláciu fotovoltických systémov.