Dopyt na súčasné zariadenie

Vaše osobné údaje používame len v zmysle nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov.

 

*Pre čo najrýchlejšie zodpovedanie vašich dopytov prosíme uviesť aj telefónne číslo pre prípad otázok z našej strany. Telefónne číslo je dobrovoľný údaj.

 

Informácia k výrobnému číslu

Vyplňte prosím aspoň prvých 7 miest 13-16 miestneho výrobného čísla. Tieto nájdete na typovom štítku vášho vykurovacieho kotla.