Vitobloc 200 modul EM-530/660 SCR

Bloková kogeneračná jedotka Vitobloc 200 EM-530/660 SCR má výkony 505 kWel a 321 + 40 kWth. Kogenerácia je ideálna ak je potrebná priebežná dodávka tepla a čo najdlhšia doba prevádzky za účelom výroby elektriny. Preto je Vitobloc 200 vhodný pre komerčné / priemyselné prevádzky, obce, novostavby a modernizáciu. 

Profitujte aj vy z týchto výhod:

  • Osvedčená technika s viac ako 5000 modulov Vitobloc 200.
  • Kompletne pripravené k zapojeniu a testované vo výrobe. 
  • Motory s trojcestným katalyzátorom a hladkým chodom. 
  • Osvedčené systémy diaľkového monitorovania a automatizácie. 
  • Celková účinnosť 65,7 %.
  • Celková účinnosť s voliteľným AWT* 90,3 %.
  • Úspora primárne energie 12,32 %.
* keď sa z výfukových plynov extrahuje ďalších 310 kW 

 

Spoľahlivý a hospodárny

Vitobloc 200 spĺňa prísne podmienky operátorov sietí pre pripojenie. Štandardné funkcie zahŕňajú štartovacie batérie a synchrónny generátor, ktorým kogenerácia môže prevziať funkciu núdzového zdroja.

Dlhšie intervaly údržby vďaka integrovanému prívodu oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Pripravený na okamžité zapojenie - dôkladne testované jednotky poskytujú minimálnu námahu pri inštalácii.

Systém regulácie emisií 

SCR systém (Selektívna katalytická redukcia) znižuje emisie škodlivín vo výfukových plynoch pomocou prídavného zariadenia Ad-Blue ™. To umožňuje zníženie NOx. Trojcestný katalyzátor znižuje obsah CO a CnHm.

Aby sa zabránilo predčasnému starnutiu katalyzátora, prevádzková teplota katalyzátora je obmedzená na menej ako 530 °C.

Katalyzátor je integrovaný do výfukového potrubia za motorom, lambda sonda je nainštalovaná vo výfukovom systéme modulu. 

Rez produktu

Produktschnitt BHKW Vitobloc 200 Typ EM-530/660 SCR