Vitobloc 200 typ EM-199/263


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Osvedčená technika s viac ako 2 500 Vitobloc 200 modulmi v aktívnej prevádzke
  • Jednotka je už kompletne zapojená a odskúšaná výrobcom
  • Nízkovibračné motory s oxidačným katalyzátorom
  • Osvedčené systémy automatizácie a diaľkového monitorovania
  • Atraktvne dotačné programy


Už niekoľko tisíc inštalácií

Moduly BKJ Vitobloc 200 EM-199/263 dodávajú 199 kWel a 263 kWth.

BKJ sú ideálne, ak je potrebné rvalé zásobovanie teplom a výroba elektriny prebieha dostatočne dlhý čas.

So svojimi výkonmi sú tieto jednotky Vitobloc 200 vhodné pre novostavby a modernizáciu v priemysle, pri komerčných prevádzkach a obciach.


Hospodárny a spoľahlivý

Vitobloc 200 spĺňa náročné technické požiadavky, ktoré na pripojenie kladú prevádzkovatelia sietí. K sériovej výbave patria štartovacie batérie a synchrónny generátor, pomocou ktorých bloková kogeneračná jednotka môže nahradiť aj verejnú rozvodnú sieť.

Dlhšie intervaly údržby, ktoré umožňuje integrovaný prísun mazacieho oleja znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Vo výrobnom závode odskúšané a kompletne na zapojenie pripravené jednotky znamenajú minimálne inštalačné nároky a overený výkon.
 *Informácia k dopytu ohľadne dotácie

Informácie a údaje zverejnené cez on-line dopyt boli zostavené veľmi starostlivo. Za bezchybnosť a úplnosť údajov však nemôžeme prevziať záruku. Smerodajné sú tu len platné zákony, vyhlášky a smernice, pričom právne záväzné údaje získate od uvedených inštitúcií.
Na dotáciu však nie je žiadny právny nárok. Výnimky môžu vyplývať zo zákonných úprav, ako je napr. úhrada za odvádzanie elektriny do verejnej siete podľa patričného zákona o obnoviteľných energiách a kogenerácii.
Takéto schválenia sú okrem toho podmienené možnosťami daného rozpočtu.

Rez produktu

Vitobloc-200_EM-199-238-Schnitt.png