Vetracie systémy pre bytové domy,
administratívne a verejné budovy: Vitoair PRO 

Vitoair PRO – výkonné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla spoľahlivo zabezpečia príjemnú vnútornú klímu. 

Vitoair PRO od spoločnosti Viessmann predstavuje nové vysoko výkonné riešenie vetrania pre kancelárie, materské školy a detské centrá, pre obchody, zasadačky a bytové domy. Medzi silné stránky jednotiek Vitoair PRO patrí nadpriemerná rekuperácia tepla, bezproblémová montáž do medzistropov vďaka plochému dizajnu (typ FS PRO), uvedenie do prevádzky pomocou aplikácie Vitoair PRO a monitorovanie počas prevádzky pomocou webovej aplikácie Vitoair PRO. Možné je aj prepojenie s ďalšími produktami spoločnosti Viessmann.


Osobitosti zariadenia Vitoair PRO

Vhodný variant zariadenia pre každý projekt

Zariadenia sú dostupné v 2 prevedeniach s prietokom vzduchu od 600 do 2000 m3/h. Kompaktné prevedenie plochej jednotky (typ FS PRO) umožnuje montáž pod strop, na stenu a na podlahu. Alternatívne je k dispozícii kubická stacionárna verzia s bočným pripojením vzduchového potrubia (typ CS PRO). Rekuperácia tepla pomocou krížového protiprúdového výmenníka tepla predstavuje až 83 percent (EN 308). Nízky prietok je sprevádzaný nízkymi tlakovými stratami pri efektívnej prevádzke.

Produktový program Vitoair PRO je možné prispôsobiť požiadavkám projektu. Na tento účel sú na výber elektrické a hydraulické registre na predohrev alebo následný ohrev. Kvalitné vreckové alebo kazetové filtre rôznych tried zaisťujú prvotriednu filtráciu. 

Jednoduché uvedenie do prevádzky

Obzvlášť komfortné a bezproblémové je uvedenie do prevádzky ako aj prepojenie s inými zariadeniami Viessmann v rámci jednotnej regulácie. Štandardne sú dostupné rozhrania ModBus (RTU alebo TCP/IP), BACNet alebo webové rozhrania na prepojenie so systémom riadenia budovy (BMS). Na základe požiadavky môže odborný partner vždy online sledovať prevádzku vetracieho systému pomocou webovej aplikácie Vitoair PRO.


Osvedčený výkon a hygiena

Osvedčený výkon a hygiena

Zariadenia sú certifikované v súlade s EUROVENT a hygienickým predpisom (VDI 6022/ÖNorm, H 6021/SWKI VA104) pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky.


Výhody

Vitoair CS PRO 1000

Výhody pre projektantov budov 
 

 • Online nástroj Vitoair PRO Select na projektovanie
 • Vhodný variant zariadenia pre každý projekt
 • Všetky údaje zariadenia sú dostupné v prevádzkovom bode
 • Rozsiahle možnosti a príslušenstvo 
Obrázok: Vitoair CS PRO 1000 – vhodný pre vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu

Výhody pre obchodných partnerov 
 

 • Jednoduchá inštalácia vďaka dobre premyslenému konceptu zariadenia
 • Časovo úsporná hygienická údržba a rýchla výmena filtra
 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu
 • Intuitívne a rýchle uvedenie do prevádzky pomocou smartfónu alebo tabletu
 • Plošná podpora 
 • Online monitoring prostredníctvom webovej aplikácie Vitoair PRO 
Obrázok: Vitoair CS PRO 1500 – vhodné pre vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu
Vitoair CS PRO 1500

Vitoair FS PRO

Výhody pre užívateľov
 

 • Tepelná pohoda a zdravá vnútorná klíma
 • Nízke náklady na energiu vďaka vysokej rekuperácii tepla
 • Znížený zápach a koncentrácia CO2
 • Ochrana proti hmyzu, peľu a škodlivinám
 • Bezpečné a pohodlné vetranie pri zatvorených oknách
 • Dobrý a zdravý vnútorný vzduch zvyšuje výkonnosť v školách a kancelárskych budovách
 • Vyvážená rovnováha vlhkosti zabraňuje vzniku plesní a škodám na stavbe
 • Pohodlné ovládanie cez smartfón alebo tablet
Obrázok: Vitoair FS PRO – obzvlášť plochý na montáž pod strop, na stenu a na podlahu. 

Rez produktu Vitoair PRO

Prehľad

Prietok vzduchu
600 až 2000 m³/h
Trieda energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ č. 1254/2014
energieeffizienklasse.png
--
Stupeň rekuperácie tepla
až 83%
Oblasť použitia
Bytové domy, administratívne a verejné budovy
Druh montáže
Podstropná, nástenná a alebo na podlahu (Vitoair FS PRO) / stacionárna (Vitoair CS PRO)
Ďalšie vlastnosti
Štandardne sú dostupné rozhrania ModBus (RTU alebo TCP/IP), BACNet alebo webové rozhrania na prepojenie so systémom riadenia budovy (BMS).
Vitoair FS PRO

Rez produktu Vitoair CS PRO

Vitoair CS PRO