Vitocal 350-G Pro – dokáže generovať teplotu až 73 °C na prívode


Profitujhte aj vy z týchto výhod

  • Vysoké teploty na prívode – až 73 °C
  • Konštrukcia s nízkou hlučnosťou a nízkymi vibráciami
  • Klasická chladiaca/vykurovacia funkcia s vyrovnávacím zásobníkom
  • Jednoduchá obsluha a spoľahlivá technika


Hygienický ohrev pitnej vody

Vitocal 350-­G Pro dosahuje vysokú teplotu na prívode (až 73 °C) a spĺňa takto aj hygienické predpisy na ohrev pitnej vody.

Špeciálna funkcia pre udržiavanie vysokej teploty garantuje vždy aj počas nabíjacieho cyklu na prívode dostatočné teploty po nabíjacom systéme.


Diaľkové monitorovanie a komunikácia

Regulácia disponuje početnými možnosťami komunikácie. Nezáleží na tom, či je to jednoduchý analógový modem alebo systém založený na LAN.

K dispozícii je technológia MODBus a Bacnet. Okrem toho je možné prístupovať na zariadenie cez internet na údržbu na diaľku a integrovať ho do systémov riadenia budov.


Účinné chladenie

V aktivnom chladiacom režime regulácia rozhodne, či možno odpadové teplo využiť na ohrev pitnej vody a/alebo ohrev vyrovnávacieho zásobníka vykurovacej vody. Až potom sa využíva odpadové teplo na regeneráciu zemnej sondy alebo toto teplo odovzdávané vonkajšiemu vzduchu cez spätné chladiče.