Vitocrossal 300 CT3B – špičková trieda pre priemysel a obce


Profitujte aj vy z týchto výhod

- Premena vloženej energie z 98 % na teplo
- Vysoká prevádzková spoľahlivosť a dlhá aktívna životnosť vďaka nehrdzavejúcim výmenníkom tepla Inox-Crossal
- Samočistiaci účinok výmenníka tepla vďaka hladkým povrchom výmenníkov tepla
- Alternatívna možnosť dodávky s plynovým dúchadlovým horákom ELCO alebo Weishaupt
- Dve hrdlá spiatočky pre hydraulické pripojenie optimalizované pre horák


Kondenzačná technika do výkonu až 314 kW

Vitocrossal 300 CT3B je plynový kondenzačný kotol s plochou výmenníka Inox-Crossal a sálavým horákom MatriX.

Horák dosahuje výkon až 314 kW a prispôsobí výrobu tepla úsporne v rozsahu 30 až 100 %. Medzi ďalšie vlastnosti patrí mimoriadne tichá, hospodárna a ekologická prevádzka.

Alternatívne je tu možnosť dodávky s plynovým dúchadlovým horákom ELCO alebo Weishaupt priamo z výroby.

Konštrukcia plôch výmenníka tepla v kotle Vitocrossal 300 umožňuje vysoké výkony pri neveľkých rozmeroch a nízkej hmotnosti.

Na uľahčenie dopravy na miesto inštalácie je možné tento kondenzačný kotol rozdeliť na dve časti.


Komfortná regulácia Vitotronic

Prevádzkovateľ systému ako aj kúrenárska firma profitujú rovnako z regulácie Vitotronic, ktorá sa vyznačuje jednoduchou obsluhou: menu ovládania je koncipované logicky, intuitívne a zrozumiteľne, je osvetlené, vysokokontrastné a ľahko sa číta.

V prípade pochybností informuje pomocná funkcia o ďalších krokoch pri zadávaní vstupov. Grafické používateľské rozhranie slúži na zobrazenie charakteristík (kriviek) vykurovania a solárneho výnosu v prípade pripojeného solárneho tepelného zariadenia.
 


Rez produktu

Prehľad

Výkon (kW)
187 až 635 kW
Normový stupeň využitia tepla
98 % (Hs)/109 % (Hi)
Energieeffizienzklasse
-
Palivo
icon-gas.png
Zemný plyn E, LL a skvapalnený plyn
Aplikačná oblasť
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Bytové domy, veľké obytné budovy, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácie
Obsluha
Regulácia Vitotronic s jednoduchou obsluhou, zobrazením grafiky a zrozumiteľného textu
Príprava teplej vody
Je potrebný prídavný zásobníkový ohrievač vody, aby vysoký teplovodný kotol
Ďalšie vlastnosti
do 314 kW modulujúci plynový horák MatriX s veľkým rozsahom modulácie
Vitocrossal-300-CT3B-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Vzájomne zladené: Systémová technika

"Celok je viac, než len súčet svojich jednotlivých dielov." V zmysle tejto zásady ponúka Viessmann viac než len jednotlivé komponenty vykurovania, ktoré spĺňajú vysoké štandardy firmy Viessmann čo do kvality, spoľahlivosti a účinnosti. Všetky produkty sú integrované do vzájomne zladeného a uceleného systému, v rámci ktorého sú všetky prvky vzájomne kompatibilné. Totiž len dokonalá súhra systémovo integrovaných komponentov dokáže využiť celý potenciál inovatívnej špičkovej techniky.

Systémová technika firmy Viessmann zahŕňa všetko, čo k spoľahlivému a hospodárnemu vykurovaniu patrí. Regulácia Vitotronic s rádiovým diaľkovým ovládaním, rovnako ako výkonný teplovodný zásobník teplej vody pre najvyšší komfort teplej vody, až po kvalitné solárne zariadenia na úspornú podporu kúrenia.