Plynový kotol do 2 000 kW na komerčné využitie

Zemný plyn má najnižšie emisie z fosílnych palív. Zároveň má vysoký obsah energie. Z tohto a z ďalších dôvodov je vykurovanie plynom v komerčnej oblasti stále štandardom.

V neposlednom rade moderné technológie plynového vykurovania zaisťujú premenu použitého plynu na teplo takmer bez strát. Vyjadrené v číslach, sú to účinnosti až 98 percent. Popri využití v oblasti bývania vsádza aj priemysel už niekoľko desaťročí na výrobu tepla jedným či niekoľkými plynovými kotlami.

Plynové kotly s kondenzačnou technológiou pre komerčné využitie

Plynové kondenzačné kotly využívajú navyše teplo z kondenzácie z vykurovacích plynov a vďaka tomu dosahujú maximálne vysokú účinnosť. V tomto prípade sa vykurovacie plyny neodvádzajú priamo ako spaliny komínom von, ako je to obvyklé pri konvenčných vykurovacích kotloch. Namiesto toho prúdia tepelným výmenníkom a pritom sa ochladzujú. Vodná para v nich obsiahnutá pritom kondenzuje a uvoľňuje skryté kondenzačné teplo. To sa využíva na ohrev vykurovacej vody. Týmto spôsobom musí kotol pre zahriatie vody privádzanej do kúrenia na požadovanú teplotu vykonať menšiu prácu. Plynové kondenzačné kotly na komerčné využitie tým nielen dlhodobo znižujú náklady na vykurovanie. Prispievajú tiež k tomu, že je potrebné spáliť menšie množstvo fosílnych energetických médií. Pre životné prostredie je táto skutočnosť výraznou úľavou.

Nízkoteplotné plynové kotly pre komerčné využitie

V priemyslu je často veľmi veľká potreba tepla, ktorú je možné ekonomicky a spoľahlivo pokryť aj nízkoteplotným plynovým kotlom. Nízkoteplotné kotly sa vyznačujú dlhodobo osvedčenou a bezpečnou technológiou. Vďaka kompaktnej konštrukcii je možné ich ľahko dopraviť na miesto inštalácie. Nízkoteplotné plynové kotly Viessmann sa hodia na využitie v komerčnej sfére, v obciach, veľkých obytných budovách, rovnako ako do novostavieb aj modernizácie.