Vitomax HS M93 – priemyselný kotol s vysokým výkonom


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • 3-ťahový oceľový kotol bez výmurovky
  • Veľký parný priestor s nízkym zaťažením parného priestoru garantuje vysokú kvalitu pary a nízku zvyškovú vlhkosť
  • Konštrukcia s nízkym pnutím garantuje dlhú životnosť
  • Jednoduchý servis vďaka početným pozorovacím a inšpekčným otvorom a neprítomnosti výmurovky
  • Optimálne geometrie plamencov garantujú nízkoemisné spaľovanie


Účinnosť vyše 95,5 %

Vysokotlakový zdroj pary Vitomax HS M93 vyhovuje všetkým požiadavkám na nízkoemisné spaľovanie. Pri plynovej prevádzke sú emisie NOx pod 70mg/Nm³, v prípade vykurovacieho oleja je to 150 mg/Nm³.

Nezávisle od použitého paliva dosahuje výkon 1 až 4 t/h bez zníženia výkonu.

Prevádzkový tlak dosahuje 6 až 25 barov (na objednávku až 30 barov).

Jeho účinnosť presahuje 95,5 percenta pri plnom a permanentnom zaťažení.

Vitomax 300-HS je koncipovaný pre výrobný priemysel, ktorý potrebuje paru priebežne. Sem patria predovšetkým priemysel hnojív, stavív, ďalej papierenský, nápojový, chemický a farmaceutický priemysel, ale tiež nemocnice a rafinérie..


Dlhá aktívna životnosť

Vzájomné odstupy spalinových rúr, ako aj voči plášťu a plamencu výrazne prevyšujú požiadavky predpisov.

V dôsledku toho je šmyková sila vyvíjaná na čelné dná vďaka rôznemu dĺžkovému rozpínaniu spalinových rúr a plamenca mimoriadne nízka.

Táto konštrukcia garantuje dlhú aktívnu životnosť kotla Vitomax HS.

Početné pozorovacie a inšpekčné otvory uľahčujú revíziu kotla.

Rez produktu

Prehľad

Parný výkon (t/h)
1 až 4 t/h
Účinnosť kotla
až 95,5 (s integrovaným ekonomizérom)
Prípustný prevádzkový tlak
6 až 25 barov (28, 30 barov na objednávku)
Palivo
icon-oel.png icon-gas.png
Vykurovací olej EL podľa DIN 51603 časť 1. Vykurovací olej S resp. SA podľa normy DIN 51603 časť 2,3,5. Iné palivá na požiadanie
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Komerčné prevádzky, priemysel, novostavby a modernizácia
Regulačná technika
Zjednodušená obsluha cez tzv. programovateľné automaty so zrozumiteľným grafickým užívateľským rozhraním (10,4 palcový farebný dotykový panel)
Ďalšie vlastnosti
Trojťahový kotol s ekonomizérom a bez neho Vysokotlakový zdroj pary vo vyhotovení Low-NOx podľa požiadaviek Smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES. Vďaka trojťahovej technike a veľkoryso dimenzovanej geometrii spaľovacieho priestoru spĺňa tento aj tie najprísnejšie emisné predpisy.
Vitomax-300-HS-Schnitt.png