Vitomax HS M95 – poskytuje paru v množstve až 30 t/h


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • 3-ťahový oceľový kotol bez výmurovky
  • Veľký parný priestor s nízkym zaťažením garantuje vysokú kvalitu pary s nízkou zvyškovou vlhkosťou
  • Konštrukcia s nízkym pnutím znamená dlhú životnosť
  • Jednoduchý servis vďaka početným pozorovacím a inšpekčným otvorom, ako aj neprítomnej výmurovke
  • Optimálne geometrie plamencov garantujú nízkoemisné spaľovanie


Vysoký parný výkon a vysoká účinnosť

Vysokotlakový zdroj pary Vitomax HS M95 vyhovuje všetkým požiadavkám na nízkoemisné spaľovanie. Pri spaľovaní plynu dosahujú emisie NOx pod 70mg/Nm³, pri použití vykurovacieho oleja je to pod 150 mg/Nm³.

Nezávisle od použitého paliva dosahuje 5 až 31,5 t/h (možných je až 30 t/h). Prevádzkový tlak dosahuje 6 až 25 bar (na objednávku až 30 barov). Jeho účinnosť presahuje 95,5 percenta pri plnom a permanentnom zaťažení.

Vitomax HS M95 je koncipovaný pre výrobný priemysel, ktorý potrebuje paru priebežne. Sem patrí predovšetkým potravinársky priemysel, priemysel hnojív, stavív, ďalej papierenský, nápojový, chemický a farmaceutický priemysel, ale tiež nemocnice a rafinérie.


Dlhodobá prevádzka kotla

Vzdialenosti spalinových rúr vzájomne, ako aj voči plášťu a plamencu výrazne prevyšujú ustanovené požiadavky.

V dôsledku toho je šmyková sila vyvíjaná na čelné dná vďaka rôznemu dĺžkovému rozpínaniu spalinových rúr a plamenca mimoriadne nízka.

Táto konštrukcia garantuje dlhú aktívnu životnosť kotla Vitomax HS M95. Početné pozorovacie a inšpekčné otvory revíziu kotla uľahčujú.

Rez produktu

Prehľad

Parný výkon (t/h)
5 až 31,5 t/h
Účinnosť kotla
nad 95,5 (s integrovaným ekonomizérom)
Prípustný prevádzkový tlak
6 až 25 barov (28, 30 barov na objednávku)
Palivo
icon-oel.png icon-gas.png
Vykurovací olej EL podľa DIN 51603 časť 1. Vykurovací olej S resp. SA podľa normy DIN 51603 časť 2,3,5. Iné palivá na požiadanie
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Komerčné prevádzky, priemysel, novostavby a modernizácia
Regulačná technika
Zjednodušená obsluha cez tzv. programovateľné automaty so zrozumiteľným grafickým užívateľským rozhraním (10,4 palcový farebný dotykový panel)
Ďalšie vlastnosti
Trojťahový kotol s ekonomizérom a bez neho Vysokotlakový zdroj pary vo vyhotovení Low-NOx podľa požiadaviek Smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES. Vďaka trojťahovej technike a veľkoryso dimenzovanej geometrii spaľovacieho priestoru spĺňa tento aj tie najprísnejšie emisné predpisy.
Vitomax-300-HS-Schnitt.png