Vitomax HS M75 – klasický zdroj pary


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Nižšia konštrukčná výška oproti jeho predchodcu
  • Nosný prvok manostatu na kotlovej strane
  • Integrovaný ekonomizér (tento sa dá namontovať aj priamo na stavbe)
  • Pochôdzny kryt kotla pre montáž a údržbu
  • Modulárna a kedykoľvek rozšíriteľná kotlová plošina


Vyhovie všetkým požiadavkám

Vysokotlakový zdroj pary Vitomax HS M75 je kotol klasickej konštrukcie. Plamenec je pritom umiestnený v strede - s miernym posunom smerom dolu. Druhý a tretí ťah spalín sú umiestnené symetricky v hornej časti.

Vysokotlakový zdroj pary Vitomax HS generuje 5 až 31,5 t/h. Prevádzkový tlak dosahuje 6 až 25 bar (28, 30 barov na objednávku). Vďaka príslušnej systémovej technike využíva kotol palivo mimoriadne efektívne.


Ekologický a nízkoemisný

Trojťahový kotol spaľuje palivo v celom svojom výkonnostnom rozsahu ekologicky a s nízkymi emisiami. Konštantná teplota v oblasti vzniku plameňa podporuje stabilnú tvorbu plameňa a znižuje emisie NOx.

Žiadna výmurovka nie je potrebná, nakoľko je zadný obrat na strane spalín kompletne chladený vodou. Takto sa využíva všetko vzniknuté teplo len na výrobu pary.

Rez produktu

Prehľad

Parný výkon (t/h)
5 až 31,5 t/h
Účinnosť kotla
až 95,5 (s integrovaným ekonomizérom)
Prípustný prevádzkový tlak
6 až 25 barov (28, 30 barov na objednávku)
Palivo
icon-oel.png icon-gas.png
Ľahký vykurovací olej (HEL), skvapalnený plyn alebo zemný plyn/bioplyn
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Komerčné prevádzky, priemysel, novostavby a modernizácia
Regulačná technika
Zjednodušená obsluha cez tzv. programovateľné automaty so zrozumiteľným grafickým užívateľským rozhraním (10,4 palcový farebný dotykový panel)
Ďalšie vlastnosti
Trojťahový kotol s ekonomizérom a bez neho Vysokotlakový zdroj pary na vykurovací olej/plyn podľa požiadaviek Smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES a predpisov TRD. Kotol klasickej konštrukcie Plamenec je pritom umiestnený v strede - s miernym posunom smerom dolu, ťahy spalín druhého a tretieho ťahu sú usporiadané symetricky v hornej časti.
Vitomax-200-HS-M75A-Schnitt.png