Vitomax HS M73 – kompaktný a účinný


Profitujte aj vy z týchto výhod

  • Tepelná izolácia znižuje energetickú spotrebu
  • Veľký parný priestor s nízkym zaťažením
  • Vysoká účinnosť až 95 percent
  • Vodou chladený prechod horáka vpredu a vodou chladený obratový prvok vzadu
  • Konštrukcia s nízkym pnutím


Vysokotlaková para pre priemysel

Vysokotlakový zdroj pary Vitomax HS M73 je ideálnym riešením pre veľké priemyselné podniky: Patria sem potravinársky priemysel, priemysel hnojív, stavív, papierenský, nápojový, chemický a farmaceutický priemysel, ale tiež nemocnice a rafinérie.

Kotol je schopný priebežne dodávať paru s kapacitou 0,5 až 4 t/h. Jeho prevádzkový tlak dosahuje 6 až 25 barov.

Bočným umiestnením plamenca bol umiestnený veľmi kompaktný kotol, ktorý spĺňa požiadavky na efektívnu výrobu pary.


Veľký parný priestor s nízkym zaťažením rúrok

Vzdialenosti spalinových rúr vzájomne, ako aj voči plášťu a plamencu výrazne prevyšujú zákonné požiadavky.

V dôsledku toho je šmyková sila vyvíjaná na čelné dná vďaka rôznemu dĺžkovému rozpínaniu spalinových rúr a plamenca mimoriadne nízka.

Rohové kotvy kotla sú usporiadané vždy vo dvojiciach. Tým dochádza k rozloženiu síl v rámci komponentu, zníženiu pnutia a predĺženiu životnosti.

Rez produktu

Prehľad

Parný výkon (t/h)
0,5 až 4 t/h
Účinnosť kotla
až 95,5 (s integrovaným ekonomizérom)
Prípustný prevádzkový tlak
6 až 25 barov (28, 30 barov na objednávku)
Palivo
icon-oel.png icon-gas.png
Ľahký vykurovací olej (HEL), skvapalnený plyn alebo zemný plyn/bioplyn
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Komerčné prevádzky, priemysel, novostavby a modernizácia
Regulačná technika
Zjednodušená obsluha cez tzv. programovateľné automaty so zrozumiteľným grafickým užívateľským rozhraním (10,4 palcový farebný dotykový panel)
Ďalšie vlastnosti
Trojťahový kotol s ekonomizérom a bez neho Vysokotlakový zdroj pary na vykurovací olej či plyn podľa požiadaviek smernice ES o tlakových zariadeniach a normatívneho dokumentu TRD. Kotol klasickej konštrukcie s bočne umiestneným plamencom.
Vitomax-200-HS-M73A-Schnitt.png