Nízkotlakový zdroj pary

Vitoplex 100-LS je trojťahový kotol s nízkym zaťažením spaľovacieho priestoru. Znamená to tie najlepšie predpoklady pre spaľovanie s nízkymi emisiami oxidov dusíka.