heizen-holz-pellets.jpg

Pelety

Pelety predstavujú komprimovanú formu energie dreva s vysokou výhrevnosťou. Na výrobu peletov podľa noriem DIN-Plus alebo ÖNORM sa používajú zo 100 percent drevené zvyšky v prírodnom stave. Táto surovina vzniká vo veľkých množstvách vo forme hoblín či pilín ako odpad v drevospracujúcom priemysle.

Peletové kotly

Peletové vykurovanie a solárna technika sa dajú priam ideálne kombinovať!