Vitoflex 350-VFE – špecialista na piliny


Profitujte aj Vy z týchto výhod

  • Zafukovacie spaľovanie na piliny a hobliny
  • Obsah vlhkosti paliva až 15 percent
  • Nízke množstvo popola vďaka vďaka spaľovaniu „za letu“
  • Zariadenie je dimenzované na prevádzku pri plnom zaťažení
  • Výkony od 850 do 13 000 kW


Ako palivo mu stačia aj piliny

Vitoflex 350-VFE je spoľahlivý plnoautomatický vykurovací kotol na drevo. So svojím zafukovacím spaľovaním (za letu a pri vysokej teplote) je tento kotol priam ideálny pre piliny a drevný prach.

Drevený prach je zafukovaný do kvalitne izolovanej celošamotovej spaľovacej komory, kde dochádza k jeho optimálnemu spaľovaniu v špeciálnom spaľovacom priestore.


Vysoké teploty garantujú nízke emisie

Tepelná akumulácia jednotky Vitoflex 350-VFE v samotnej šamotovej hmote umožňuje vysoké teploty v spaľovacej komore a nízke emisné hodnoty. 3-ťahový kotol so spalinovými rúrami a 2-ťahový kotol s rúrkovou chladiacou stenou garantujú teplotu spalín pod 190 °C pre nízke emisie pri prevádzka pod plným zaťažením.

Holzfeuerungsanlage Vitoflex 350-VFE

Priamy ohrev s vysokoteplotným spaľovaním pre energetické využitie prachových drevených zvyškov zo spracovania dreva

Veľmi suché a prachové palivo je vháňané vzduchom jedným alebo viacerými vedeniami do spaľovacej komory s plnou šamotovou výmurovkou a kvalitnou izoláciou. Vháňanie vzduchom spolu so špeciálne vyvinutou geometriou spaľovacieho priestoru zaručuje optimálne vyhorenie paliva, potrebnú turbulenciu a prúdenie. 

Nahromadenie tepla v šamotovej výmurovke zabezpečí dostatočné vysoké teploty spaľovacej komory, ktoré garantujú veľmi nízke hodnoty emisií. Na spaľovacej komore je osadený trojťahový plamencový žiarorúrkový kotol v teplovodnom alebo horúcovodnom vyhotovení. Na dopyt je možné dodať aj parný kotol alebo termo-olejový kotol. 

Rez produktu

Prehľad

Výkon
850 až 13 000 kW
Ročný prevádzkový čas
až 6 000 hodín
Palivo
icon-biomasse.png
Triesky, prach a piliny
Obsah vody v palive
6 - 15%
Obsah popola
do 2%
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Drevospracujúci priemysel, výrobcovia parkiet, výrobcovia drevotrieskových dosiek, stolárske prevádzky
Ďalšie vlastnosti
Malé množstvo popola v spaľovacej komore vďaka spaľovaniu „za letu“, masívne šamotové obloženie, ležatá či stojatá (od 4. 000 kW) spaľovacia komora
Vitoflex-350-VFE-Schnitt.png