Vitoflex 300-FSR – vysoký výkon z biomasy


Profitujte aj Vy z týchto výhod

  • Kotol na biomasu pre výkony až 13 000 kW
  • Vysoká účinnosť až 92 percent
  • Minimálne tepelné straty vďaka kompletnej izolácii
  • Nízky obsah popola v spalinách
  • Spaľuje lesné drevo, drevené zvyšky, drevotrieskové dosky, MDF


Pri palive nie je nijako vyberavý

Vitoflex 300-FSR je plnoautomatický a výkonný vykurovací kotol na drevo so spaľovaním na plochom posuvnom rošte.

Dodáva výkon len 850 až 13 000 kW a je vhodný aj pre veľké vykurovacie centrály v priemysle, komerčnej sfére a pre obce.

Pri voľbe paliva je Vitoflex 300-FSR nevyberavý: Na plochom posuvnom rošte je možné spaľovať zvyšky z lesa, píly či z drevospracujúceho priemyslu, drevotrieskové dosky, ako aj MDF. Vďaka nehybnému lôžku so žeravými uhlíkmi je obsah popola v spalinách mimoriadne nízky.


Vysoká účinnosť a minimálne tepelné straty

Kotol mení na teplo až 92 percent paliva. Je vhodný tiež pre systémy horúcovodných a parných kotlov.

K vysokej účinnosti prispievajú aj nízke straty sálaním. Preto je tento kotlový systém aj kompletne izolovaný.

Holzfeuerungsanlage Vitoflex 300-FSR

Osvedčená technológia pre suché až vlhké palivo

Podstatnými výhodami spaľovania na plochom posuvnom rošte (typ FSR) sú použiteľnosť rôznych druhov palív a nízky obsah tuhých znečistených látok v spalinách, podmienené nepohyblivým palivovým lôžkom:

Pri kúreniskách s plochým posuvným roštom možno optimálne použiť redukčnú technológiu Low-NOx. Spaľovacia komora s technológiou Low-NOx je vyhotovená so zónovým privádzaním spaľovacieho vzduchu na primárnej strane na redukciu emisií NOx.

Štandardné kotly sú vyhotovené s maximálne prípustnou výstupnou teplotou 100 °C a maximálne prípustným prevádzkovým tlakom 6 bar. 

Použiteľné palivové drevo

●  Lesné drevo a zvyšky reziva
●  Drevený odpad zo spracovania dreva (triesky, piliny a hobliny po frézovaní, prach)
●  Drevotrieska
●  MDF

Obsah vody v palive

Obsah vody W6 až W55

Zrnitosť paliva 

Vyhotovenie s podávaním závitovkou do P45S podľa DIN EN ISO 17225 a vyhotovenie s hydraulickým podávaním do P100 sa dodáva na vyžiadanie.


Rez produktu

Prehľad

Výkon
850 až 13 000 kW
Ročný prevádzkový čas
až 6 000 hodín
Palivo
icon-biomasse.png
Piliny, drevotrieskové dosky, pelety, drevené zvyšky z lesa či píly, kôra, drevotriesková doska, prach, drevené zvyšky z drevospracujúceho priemyslu, zvyškové drevo z presvetľovania lesa
Obsah vody v palive
10 - 55%
Obsah popola
do 6%
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Ústredné vykurovanie na malé aj väčšie vzdialenosti, združená výroba tepla a elektriny, záhradníctva, obecné a súkromné stavby, recyklačný priemysel
Ďalšie vlastnosti
Spaľovacia komora Low Nox, plnoautomatické odstraňovanie popola, plynulá regulácia zaťaženia od 25% do 100%, stupňovitý rošt s až tromi hydraulicky poháňanými roštovým zónami, pružná voľba paliva, posuvná tyč spodného roštu (štandard) a veľkorysá a veľmi masívna konštrukcia
Vitoflex-300-FSR-Schnitt.png