Vitoflex 300-FSB – plnoautomatický kotol na drevo


Profitujte aj Vy z týchto výhod

  • Kotol na biomasu pre suché až mokré drevené palivá
  • Vysoká účinnosť až 92 percent
  • Minimálne tepelné straty vďaka kompletnej izolácii
  • Záruka na výkon až do obsahu vody 45 percent
  • Automatické odstraňovanie popola


Spaľuje rôzne druhy drevených palív

Vitoflex 300-FSB je vhodný na spaľovanie vlhkej smrekovej štiepky, peletov alebo zvyškov z lesa či píly.

Cez plniacu závitovku alebo hydraulický prísun s vodou chladeným vsuvným hrdlom je posuvný plochý rošt zásobovaný palivom. Na konci roštu dopravuje závitovka popol do uzavretej popolnice.


Technológia Low-NOx znižuje emisie oxidov dusíka

Spaľovacia komora Vitoflex je na primárnej strane vybavená vrstvením vzduchu na zníženie emisií NOx.

Tento účinok ešte zosilňuje recirkulácia spalín (voliteľná výbava). Pri modulujúcej prevádzke dosahuje toto zariadenie účinnosť až 92 %.

Holzfeuerungsanlage Vitoflex 300-FSB

Kúrenisko s plochým posuvným roštom

Plochý posuvný rošt sa hodí najmä na spaľovanie palivového dreva s obsahom vody až 50 percent a obsahom popola až 3 percentá. Podstatné výhody Vitoflex 300-FSB sú použiteľnosť rôznych palív a nízky obsah tuhých znečisťujúcich látok v spalinách, vďaka pokojnému žiarovému lôžku. Geometria spaľovacieho priestoru bola vyvinutá vďaka základnému výskumuvo vlastnom pokusnom zariadení a simulácii prúdenia. 

Pri kúreniskách s plochým posuvným roštom sa vo všobecnosti používa redukčná technológia Low-NOx. Spaľovacia komora s technológiou Low-NOx je vyhotovená so zónovým privádzaním spaľovacieho vzduchu na primárnej strane pre redukciu emisií     NOx. Tento efekt je dodatočne zosilnený použitím recirkulácie spalín. Účinnosť až 92 percent umožňuje v modulovanej prevádzke vyšší sezónny stupeň využitia. 

Podávanie paliva

Palivo podáva závitovka (podávanie závitovkou) alebo vodou chladené podávacie hrdlo (hydraulické priame podávanie alebo hydraulické podávanie).

Dochádza k rozpoznaniu paliva

Či s vlhkou smrekovou štiepkou z lesa, peletami alebo veľmi suchým bukovým odpadom zo stolárskej dielne pomocou regulácie teploty plameňa v kombinácii s reguláciou obsahu zvyškového kyslíka (lambda sonda) je riadené spaľovanie najroznejších druhov paliva. 

Vynášanie popola

Popol predáva cez plochý posuvný rošt na koniec rošta (každý druhý rad roštu je poháňaný hydraulickým valcom) priamo alebo dopravovaný závitovkou do zásobníka na popol. 


Rez produktu

Prehľad

Výkon
180 až 1.700 kW
Ročný prevádzkový čas
do 3 000 hodín
Palivo
icon-biomasse.png
Piliny, drevotrieskové dosky, pelety, zvyšky z lesa či píly, kôra, drevotriesková doska, zvyšky z drevospracujúceho priemyslu, zvyškové drevo z presvetľovania lesa
Obsah vody v palive
10 - 50%
Obsah popola
do 4%
Aplikačná oblasť
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Siete diaľkového ústredného vykurovania, záhradnícke prevádzky, komunálni a súkromní investori, recyklačný priemysel
Ďalšie vlastnosti
Spaľovacia komora Low Nox, plnoautomatické odstraňovanie popola, plynulá regulácia zaťaženia od 25% do 100%, prísun paliva cez závitovky alebo cez vodou chladený hydraulický vsuv.
Pyroflex-FSB-Schnitt.png