Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Autorské práva

© Viessmann Climate Solutions SE

Všetky práva vyhradené. Texty, časti textu, fotografie, obrázky, grafika a animácie sú chránené autorským právom. Použitie týchto údajov si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti Viessmann Climate Solutions SE.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky symboly značiek na webových stránkach spoločnosti Viessmann sú registrované ochranné známky.

Webové stránky spoločnosti Viessmann boli vytvorené s veľkou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosť Viessmann nemôže zaručiť správnosť a presnosť tu zverejnených informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody je vylúčená, pokiaľ tieto nie sú prejavom úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti spoločnosti Viessmann.

Spoločnosť Viessmann si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah svojich webových stránok podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

Webové stránky spoločnosti Viessmann obsahujú odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Viessmann nezodpovedá za stratégiu ochrany údajov ani za obsah týchto webových stránok.

Osobné údaje sa používajú len na vykonanie transakcií požadovaných zákazníkmi.