Vitoguide – váš dôležitý nástroj pre všetky digitálne služby

Vitoguide vás spája jednoducho a rýchlo s vašimi zákazníkmi. Majte pod dohľadom všetky vaše online-inštalácie a riešte problémy bezprostredne po tom, ako vzniknú. Ako internetové rozhranie je Vitoguide dostupný odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení, bez potreby aktualizácií. 

Vitoguide robí vývoj vašej zákazky efektívnejším a zlepšuje vašu službu zákazníkom. Všetko, čo potrebujete je zdroj tepla s pripojenou gateway (Vitoconnect alebo nová elektronická platforma) a zákazníka, ktorý používa aplikáciu ViCare pre mobilné zariadenia. Tak sa stane Vitoguide vašim dôležitým nástrojom pre digitálne služby!

Dôležité zmeny pre Vitoguide: Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti „Mobilná aplikácia“.


Mobilná aplikácia

OD 1. apríla dôjde k premenovaniu ViStart aplikácie na Vitoguide. Mobilná verzia Vitoguide bude dostupná pre zariadenia s iOS ako aj Android tak, ako aj v súčasnosti ViStart. Bude vám naďalej ako odbornému partnerovi ponúkať možnosť uvádzať do prevádzky zariadenia Viessmann s novou elektronickou platformou.

V súvislosti s ViStart treba zohľadniť nasledovné:

  • Pokiaľ už máte aplikáciu nainštalovanú, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Aplikácia bude naďalej na iOS a Android zariadeniach dostupná. Nie je ju potrebné nanovo nainštalovať.
  • Na úvodnej obrazovke sa pozmení dizajn loga a premenuje sa z ViStart na Vitoguide.
  • Na úvodnej obrazovke sa symbol pre ViStart premenuje na Vitoguide a jeho vzhľad sa mierne zmení. 
  • Ako používateľ budete mať bez prihlásenia k dispozícii rovnaké funkcie, predovšetkým však pribudne možnosť uvedenia do prevádzky nového radu kotlov Vitodens 1xx s integrovaným WiFi modulom.
  • V prípade, že budete chcieť využívať ďalšie funkcie okrem uvedenia do prevádzky, bude potrebné sa prihlásiť pomocou Viessmann účtu. V prípade, že ešte nemáte Viessmann účet, môžete sa kedykoľvek bezplatne zaregistrovať. 

V prípade, ak ste aplikáciu v minulosti nepoužívali, prípadne ju už nemáte v mobilnom telefóne, môžete si ju bezplatne stiahnuť z App Store alebo Google Play.

Download on the App StoreGet it on Google Play

Apps_Vitoguide_Mobile_XL.png

Obr-01_605x341px.jpg

V jednom pohľade všetky najdôležitejšie infromácie

  • Odteraz máte všetky pokroky na inštaláciách vašich zákazníkov vždy pod dohľadom. Vitoguide vám povie, čo funguje správne, ktoré zariadenia vykazujú poruchy a ktoré musia byť odstránené. Jedným kliknutím si zvoľte zariadenie, pre načítanie všetkých relevantných informácií k danému zákazníkovi a vykurovaciemu zariadeniu.
  • Ďalších kolegov / zamestnancov môžete pridať, prípadne odobrať v oblasti správy účtu a takto spravovať nastavenia.
  • Pomocou ikony “App Switcher” môžete rýchlo prejsť na najčastejšie používané Viessmann aplikácie, ako napríklad Online objednávkový systém (OBS), alebo ViBooks pre montážno-servisné manuály a iné dokumentácie o produktoch.

Detaily o inštalácii

●  Všetky dôležité informácie o zariadení sú ľahko prístupné. K nim patria: meno zákazníka a kontaktné údaje, typ a model zdroja tepla, prevádzkový stav a výrobné čísla. Všetky tieto detaily máte priamo po ruke.

●  Vitoguide vám hlási ešte ďalšie informácie, ako doba prevádzky, počet štartov, vonkajšia teplota a sila wifi signálu.

●  V závislosti od dostupnosti informácií a kompatibility regulácie zdroja tepla vie Vitoguide zobraziť aj informácie o spotrebe tepla, spotrebe elektrickej energie ako aj informácie o soláre. 

Všetky dôležité informácie o systéme sú ľahko dostupné

Vitoguide - diaľkový dohľad

Diaľkové ovládanie systémových nastavení

Pomocou Vitoguide máte možnosť meniť celú radu nastavení vykurovacieho zariadenia vášho zákazníka:

  • Jednotlivé vykurovacie okruhy (napr. parametre vykurovacej krivky), požadované teploty teplej vody a vykurovacích plánov podľa dňa a hodiny.
  • Pre vyriešenie problémov so spojením môžete každý typ gateway reštartovať (napr. OPTO2, OpenTherm, nová elektronická platforma). Ak je váš zákazník dlhšie mimo domu, môžete prestaviť systém pomocou redukovanej teploty na prázdninový program.

Smart home komponenty

Zariadenie vášho zákazníka je už online pomocou Vitoconnect OPTO2, alebo novej elektronickej platformy v kotloch. Váš zákazník už využíva vaše služby diaľkovej správy cez Vitoguide. Čo viac mu môžete ponúknuť? Pomocou systému ViCare Smart Climate pozostávajúceho z Viessmann smart termostatických hlavíc, klimasenzorov, zónového riadenia podlahového vykurovania, môžu používatelia ovládať svoj komfort v jednotlivých miestnostiach, kde majú tieto komponenty nainštalované. Pomocou Vitoguide môžete pomôcť s nastavením miestností a uvedením zariadení do prevádzky. 

Smart home komponenty

Stavové hlásenia pre okamžité zareagovanie

Stavové hlásenia pre okamžité zareagovanie

●  Vyčítajte detaily o chybách.

●  Zobrazte si históriu všetkých systémových zmien a udalostí so zobrazením, kto a v aký čas ich vykonal.

●  Priamy odkaz na aplikáciu náhradných dielov vám umožní vždy objednať správne diely pre uzavretie opravných prác.

●  Viessmann vám uľahčuje aj vykonanie preventívnej údržby a zamedziť tak problémom ešte pred tým ako vzniknú. Jedným kliknutím môžete objednať celú sadu náhradných dielov určenú pre údržbu zariadenia. Všetky diely, ktoré pre určitý vykurovací systém potrebujete, sú v tejto objednávke obsiahnuté. Takže už nemusíte zdĺhavo vyhľadávať jednotlivé diely a riskovať, že niečo zabudnete.  


Zobrazenie mapy pre lepšie plánovanie výjazdov

Staráte sa o zákazníkov, ktorí sú roztrúsení po regióne? Alebo chcete mať prehľad o rozmiestnení všetkých vašich zákazníkov v regióne? Pomocou mapy môžete plánovať najefektívnejšie trasy a nemusíte použiť externé programy. Po kliknutí na zariadenia sa vám zobrazia ďalšie detaily.

Zobrazenie mapy pre lepšie plánovanie výjazdov